Wiki

Văn hóa ẩm thực tây bắc với phát triển du lịch

Ngày đăng: 29/08/2019, 12:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== PHẠM THỊ NHẬT LỆ VĂN HÓA ẨM THỰC TÂY BẮC VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Việt Nam học HÀ NỘI – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== PHẠM THỊ NHẬT LỆ VĂN HÓA ẨM THỰC TÂY BẮC VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Việt Nam học Người hướng dẫn khoa học TS Trần Hạnh Phương HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố luận này, lời em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Tiến sĩ Trần Hạnh Phương, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trong q trình làm khóa luận, bảo, cung cấp kiến thức đề tài hướng dẫn tỉ mỉ, cẩn thận Cô đưa định hướng, góp ý, sửa chữa cho sai để không lạc đề vào định hướng đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Ngữ Văn giúp đỡ em năm học qua Các thầy cô cung cấp truyền đạt cho em kiến thức tảng kiến thức chuyên môn để tự tin kiến thức nâng cao kiến thức cho công việc Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khố luận khơng tránh khỏi thiếu xót, khuyết điểm Vậy em mong nhận ý kiến bổ sung, đóng góp q thầy bạn để khóa luận em hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Phạm Thị Nhật Lệ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Văn hóa ẩm thực Tây Bắc với phát triển du lịch” cơng trình nghiên cứu độc lập khơng chép người khác.Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực xác Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Phạm Thị Nhật Lệ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vị nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1.1.Một số vấn đề văn hóa 1.1.1.Khái niệm Văn hóa 1.1.2.Các đặc trưng chức văn hóa……………………………….4 1.1.3.Phân loại văn hóa 1.2.Một số vấn đề du lịch 1.2.1 Khái niệm 1.2.2.Chức du lịch 1.2.3 Tài nguyên du lịch 1.3.Một số vấn đề văn hóa ẩm thực 1.3.1.Khái niệm văn hóa ẩm thực 1.3.2 Những đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam 1.4.Giá trị văn hóa ẩm thực người Việt 1.4.1 Ẩm thực văn học 1.4.2 Nghi thức ẩm thực 10 1.4.3 Tình cảm người gửi gắm qua ẩm thực 11 1.4.4 Triết lý sống biểu qua ẩm thực 12 1.4.5.Triết lý âm dương văn hóa ẩm thực 13 1.5 Vai trò văn hóa ẩm thực phát triển du lịch 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TÂY BẮC VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA 17 ẨM THỰC TÂY BẮC 17 2.1 Giới thiệu khái quát Tây Bắc 17 2.1.1.Đặc điểm tự nhiên 17 2.1.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội…………………………………………… 18 2.2.Những đặc trưng ẩm thực Tây Bắc 19 2.2.1 Văn hóa ẩm thực Tây Bắc chung ẩm thực Việt Nam 19 2.2.2.Giới thiệu số ăn tiếng Tây Bắc 21 2.2.2.1.Món ăn chế biến từ thực vật 21 2.2.2.2 Món ăn chế biến từ động vật 23 2.2.2.3.Các gia vị đặc trưng Tây Bắc 25 2.3 Thực trạng khai thác giá trị văn hóa ẩm thực Tây Bắc 27 2.3.1.Phân bố địa điểm ăn uống, bán hàng 27 2.3.2.Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm 28 2.3.3.Giá loại ẩm thực 29 2.3.4.Hiệu kinh doanh ẩm thực 30 2.3.5.Văn hóa kinh doanh ẩm thực Tây Bắc 30 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC VĂN HÓA 32 ẨM THỰCTÂY BẮC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 32 3.1.Giữ gìn sắc văn hóa ẩm thực Tây Bắc 32 3.2 Nâng cao chất lượng kinh doanh ăn uống hoạt động du lịch 34 3.3 Nâng cao phong cách phục vụ người làm du lịch 35 3.4 Tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị ăn đên khách du lịch 36 3.5 Đa dạng hình thức phục vụ ăn uống 37 3.6 Khai thác văn hóa Tây Bắc hệ thống nhà hàng, khách sạn 37 3.7 Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 38 3.8 Kết hợp tour du lịch với ẩm thực Tây Bắc 39 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Mỗi dân tộc, săc văn hóa riêng ln quan tâm, giữ gìn phát huy.Thơng qua thể giá trị văn hóa, phong tục tập quán lối sống , lễ hôi, trang phục thiêu ẩm thực.Văn hóa hữu sống xã hội hàng ngày, xuung quanh ta ẩm thực nét ăn hóa đặc sắc vùng miền Văn hóa Việt có truyền thống từ ngàn đời nên vô phong phú đa dạng va đa dạng Trong đó, văn hóa ẩm thực nét bật thể yếu tố văn hóa qua phương thức chế biến, cách thưởng thức,của ăn tùy thuộc vào vùng khác Gần đây, văn hóa ẩm thực khai thác đưa vào sử dụng du lịch mảng vô quan trọng du lịch Các nhà kinh doanh cần phải có biện pháp phù hợp để phát triển ẩm thực du lịch Tây Bắc vùng núi hiểm chở, nơi sinh sống đồng bào dân tộc Nơi gặp nhiều khó khăn đời sống, kinh tế xã hôi lại thiên nhiên ưu đãi ban tăng cho tài nguyên vô tiềm Tuy nhiên, phát triển du lịch chưa có quy mô, định hướng cân bảo tồn khai thác , lợi ích văn hóa kinh tế Vì vậy, tơi chọn đề tài “Văn hóa ẩm thực Tây Bắc với phát triển du lịch” để nêu tiềm giá trị để phát triển du lịch 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nhìn lại lịch sử vấn đề, số lượng tài liệu, sách báo, cơng trình khoa học nghiên cứu ẩm thực Tây Bắc phát triển du lịch nhiều : “Văn hóa ẩm thực trang phục truyền thống người Việt” Nguyễn Việt Hương, NXB Thông tin, xuất năm 2011 Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phát triển du lịch, đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch ngày phát triển Tây Bắc.Chính thế, người viết đề tài mong muốn đem lại giải pháp phù hợp , cấp thiết cho văn hóa ẩm thực Tây Bắc ngày phát triển đổi Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu -Giới thiệu, khám phá ẩm thực Tây Bắc xác định giá trị ẩm thực Tây Bắc để phát triển du lịch 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu -Vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến ẩm thực Tây Bắc đưa nhận đinh giá trị, ý nghĩa vai trò để phát triển du lịch -Tìm hiểu ẩm thực Tây Bắc đưa định hướng giải pháp để phát triển giá trị văn hóa ẩm thực Tây Bắc phát triển du lịch Đối tượng phạm vị nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu giá trị văn hóa ẩm thực Tây Bắc, qua để phát triển du lịch tỉnh Tây Bắc 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu phạm vi vùng Tây Bắc để thấy nét văn hóa ẩm thực vai trò phát triển ngành du lịch địa phương 5.Phương pháp nghiên cứu – Phương pháp phân tích – Phương pháp điều tra thực địa -Phương pháp thống kê -Phương pháp tổng hợp so sánh -Phương pháp vấn Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục Tài liệu tham khảo luận văn chia thành chương -Chương 1: Cơ sở lý luận chung -Chương 2: Khái quát Tây Bắc đặc trưng văn hóa ẩm thực Tây Bắc -Chương 3: Một số giải pháp nhằm khai thác văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ hoạt động phát triển du lịch CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1.1 Những vấn đề Văn hóa 1.1.1.Khái niệm văn hóa Bản thân từ “ Văn” có nghĩa vẻ đẹp bộc lộ vẻ bề ngồi, vẻ đẹp màu sắc tạo ra, thể quy tắc ứng xử đep, hoàn hảo, “ hóa ” chuyển thành, tạo thành trở thành Trong Cơ sở văn hoá Việt Nam, PGS.TS Trần Ngọc Thêm đưa định nghĩa- “Văn hoá hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích luỹ qua q trình hoạt động thực tiễn, tương tác người với môi trường tự nhiên xã hội” [7;tr 13] Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặt ăn phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hố Văn hoá tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng với yêu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” [3;tr 413] 1.1.2 Các đặc trưng chức văn hóa Tính hệ thống Đặc trưng tạo mối quan hệ mật thiết tượng xã hội, kiện văn hoá, phát đặc trưng đọc đáo văn hóa, phát điểm đặc trưng bật văn hóa Nhờ có tính hệ thống mà văn hoá trở thành hệ thống hoạt động xã hội, hoàn thành chức tổ chức xã hội Đây tảng xã, người Việt Nam ta dùng từ “nền” để rõ khái niệm văn hóa nói riêng nói chung Tính giá trị Đặc trưng dùng để phân biệt giá trị vật thể giá trị phi vật thể Đây thước đo chuẩn mực xã hội người.Tính giá trị văn hóa chia theo ý nghĩa mang giá trị đạo đức, mỹ học, thời gian vĩnh cửu Trong trình phát triển nhân loại giá trị văn hóa ln bảo tồn phát huy giá trị truyền thống lưu truyền hệ sau CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC VĂN HÓA ẨM THỰCTÂY BẮC PHÁT TRIỂN DU LỊCH Trong hoạt động du lịch, ăn uống yếu tố quan trọng, diễn hàng ngày khơng thể thiếu.Ăn khơng để no mà thưởng thức, khám phá cách ăn, lối sống qua việc ăn uống chình văn hóa thể qua việc ăn uống hiểu văn hóa ẩm thực phát triển, du khách muốn tìm hiều va khám phá giá trị đặc trưng Văn hóa ẩm thực có vai trò lớn việc thúc đẩy phát triển du lịch làm đa dạng loại hình du lịch, tạo nhiều lựa chọn du lịch thu hút khách đến với nơi Thưởng thức ẩm thực nhu cầu thiết yếu chương trình du lịch, cung cấp lượng để du khách tìm hiểu va khám phá Việc phát triển ẩm thực Tây Bắc đầu tư phát triển để khai thác tiềm để phát triển du lịch với nguồn tài nguồn tài nguyên ẩm thực phong phú để đạt hiệu cao du lịch 3.1.Giữ gìn sắc văn hóa ẩm thực Tây Bắc Ăn uống không hoạt động diễn hàng ngày mà văn hóa ăn uống Thơng q thể sắc văn hóa dân tộc, phong tục, lối sống sảng tạo người dân ẩm thực Ngành du lịch Tây Bắc dựa vào thiện nhiên hoang sơ với cảnh núi rừng hùng, nét văn hóa đặc săc ăn truyền thống độc đáo Vì vậy, việc giữ gìn, phát huy phát triển sắc văn hóa dân tộc quan trọng Văn hóa ẩm thực Tây Bắc tác động xã hội, thời gian yếu tố tác động bên ngồi tác động ẩm thực nơi tình trạng bị phai nhạt khơng trước Chúng ta cần giữ gìn, phát triển giá trị văn hóa truyền thống quý báu lưu giữ văn hóa ẩm thực Ln ln nỗ lực phát triển khơng ngừng để văn hóa ẩm thực Tây Bắc phù hợp với thời đại mà giữ giá trị văn hóa truyền thống Trong thời kỳ nước ta phát triển hội nhập, giao lưu nước ngày nhiều tạo nên đa dạng văn hóa.Ngành du lịch ngày mở cửa đón du khách nước ngồi vào thăm quan Việt Nam ngày nhiều nên có ảnh hưởng lối sống nếp sống Ẩm thực nước bạn du nhập vào Viêt Nam khiến cho ẩm thực nước thêm phong phú Chúng ta học cách chế biến, nguyên liệu để tạo nên hài hòa giũa văn hóa với Ẩm thực Việt tiếp thu giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại học hỏi để hồn thiện.Với tiêu chí “Hòa nhập khơng hòa tan” vừa giữ gìn sắc dân tộc học hỏi mới.Văn hóa ẩm thực Tây Bắc nói riêng, học hỏi phát triển ăn truyền thống phù hợp với người ln giữ giá trị truyền thống Sự giao lưu văn hóa ẩm thực Tây Bắc tạo điều kiện để phát triển quảng bá hình ảnh đến với giới đến Việt Nam họ nhớ tới Tây Bắc vùng núi đẹp hấp dẫn có thuận lợi khó khăn Thuận lợi ẩm thực Tây Bắc -Tạo học hỏi giao lưu văn hóa quảng bá hình ảnh -Quảng bá rộng rãi hình ảnh ẩm thực đến với nước bạn -Tạo công ăn việc làm cho người dân, phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư -Các đầu bếp có hội trau dồi, nâng cao kiến thức va tay nghề Khó khăn ẩm thực Tây Bắc -Các ăn truyền thống dễ bị lãng quên -Cách chế biến bị thay đổi nhiều so với giá trị truyền thống Để giữ gìn phát huy sắc văn hóa ẩm thực Tây Bắc cần thực biện pháp sau đây: -Luôn giữ gìn phát huy giá trị truyền thồng sinh hoạt -Xử phạt hành vi xấu ảnh hưởng đến ẩm thực Tây Bắc -Học hỏi không quen giá trị truyền thống -Tổ chức thi, tổ chức hội chợ -Tạo ăn truyền thống ln ln sáng tạo giữ mùi vị ăn -Nghệ thuật chế biến, trang trí, bày biện ăn Những biện pháp giúp cho ẩm thực Tây Bắc lòng người ln phải giữ gìn phát huy giá trị truyền thống 3.2 Nâng cao chất lượng kinh doanh ăn uống hoạt động du lịch Kinh tế Việt Nam ngày phát triển, giao lưu hợp tác với quốc gia giới để phát triển giao lưu văn hóa.Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam có bề dày lịch sử ngàn năm với nét đẹp truyền thống riêng Ăn uống nét đẹp văn hóa truyền thống thể phong tục, nếp sống dân tộc văn minh loài người Ăn uống gằn liền với sống hàng ngày, ẩn chứa điều kì diệu ẩn chứa cầu kì, tinh tế sáng tạo Trong sản phẩm du lịch, vấn đề vận chuyển, khách sạn ăn uống ba dịch vụ cần thiết khách du lịch Nhìn từ góc độ kinh doanh, đặc sản vùng nguồn tài nguyên quý cần giữ gìn khai thác hợp lý đạt hiệu cao Hoạt động kinh doanh ăn uống tồn hoạt động sản xuất, cung cấp va phục vụ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cần thiết khách mong muốn với đơn vị kinh doanh du lịch Khai thác ẩm thực hoạt động du lịch Tây Bắc nhiều bất cập việc chất lượng ăn, cách phục vụ, vệ sinh an tồn thực phẩm Vì vậy, doanh nghiệp cần có giải pháp cụ thể để nâng cao chát lượng kinh doanh Việc khai thác ẩm thực nơi gặp nhiều khó khăn, bất cập xoay quanh vấn đề nguồn thực phẩm, cách sử dụng kha thác nguồn ẩm thực hợp lý nâng cao nhận thức người dân nói riêng sở kinh doanh nói chung để nâng cao hiệu phát triển Về chất lượng thực phẩm phải đảm bảo độ tươi sống qua kiểm định Trong bữa ăn kết hợp đầy dủ chất dinh dưỡng để phù hợp với đối tượng khách Vệ sinh an toàn thực phẩm: Đây yếu tố quan trọng để doanh nghiệp thể lòng tin khách doanh nghiệp Cần chọn nguyên liệu kỹ chế biến, kiểm định quan y tế phương pháp chế biến hợp sinh Giá hợp lý phù hợp với đối người tiêu dùng chất lượng để khách không mua lần mà quay lại mua nhiều lần Các cở sở cần niêm yết giá rõ ràng sản phẩm để khách hàng biết giá chọn sản phẩm phù hợp Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý dịch vụ cung cấp thông tin đến cho khách nhanh thông qua cách liện lạc nắm bắt tình hình thị trường 3.3 Nâng cao phong cách phục vụ người làm du lịch Để nâng cao hiệu phát triển kinh doanh, bên cạnh sản phẩm chất lượng tốt, cở sở hạ tần chất lượng , doanh nghiệp phải trọng đến nhân viên người làm du lịch mặt công ty, sứ giả mang nét tốt đẹp truyền thống đến với du khách Vì vậy, phải xây dựng phog cách phục vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên tốt Sử dụng khoa học công nghệ người làm du lịch ứng dụng vào dịch vụ du lịch quản lý thơng tin, tin tức cách xác Văn hóa ẩm thực Tây Bắc phát triển phải thơng qua người làm du lịch để quảng bá, hướng dẫn khách sử dụng sản phẩm du lịch Muốn vậy, cần nâng cao chất lượng phục vu người làm du lịch trở nên chuyên nghiệp.Đội ngũ nhân viên phải có chun mơn, kiến thức am hiểu ẩm thực Tây Bắc để giới thiệu cho du khách biết ăn Giao tiếp cởi mở thận thiện, chào hỏi thể văn minh giao tiếp qua cách phụ vụ đội ngũ nhân viên nhà hàng Qua đó, du khách cảm thấy thoải mái thư giản, gây ấn tượng cho khách nhiệt tình, ân cần du khách Tạo hòa đồng nhân viên nhà hàng với du khách chất lượng tốt Đạo tạo đội ngũ nhận viên tốt kiến thức Xây dựng kỹ năng, nghiệp vụ , giao lưu học hỏi nhân viên với địa bàn Tiến hành kiểm tra đánh giá trình độ chun mơn nghiệp vụ nhân viên trình tham gia hoạt động du lịch, để biện pháp kịp thời để cải thiện trình độ để đáp ứng quy định kinh doanh Mở sở đào tạo, lớp tập huấn nghiệp vụ để đào tạo kỹ chuyên môn nâng cao phù hợp với xu Nâng cao khả ngoại ngữ cho nhân viên liên kết với sở khác để nhân viên có hội học hỏi Khuyến kích đội ngũ trẻ tha gia du lịch, tuyển dụng người tài có trình độ, kiến thức, chun mơn dể đưa ẩm thực Tây Bắc tồn giời 3.4 Tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị ăn đên khách du lịch Văn hóa ẩm thực Tây Bắc ẩm thực vô độc đáo, phong phú dược thể qua khéo léo chế biến ăn hài hòa mà tạo nên bật tạo ấn tượng khó quên Muốn du khách biêt ẩm thực nơi cần xây dựng chiến lược quảng bá tiếp thị thông quan hội chợ ẩm thực, khu chợ khách sạn, nhà hàng khu du lịch Tuyên truyền quảng bá chiến lược quan trọng để phát triển du lịch Đây cách tạo khoảng cách ngằn để ẩm thực nơi đến với người nước giới Chúng ta cần có biện pháp sau -Xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh để thu hút ý thơng qua du khách, hôi chợ,…Tham gia hội nghị, hôi chợ có hội giới thiệu sản phẩm, hình ảnh ẩm thực Tây Bắc đến với bạn bè giới.Xây dựng thuyết minh ăn với nhiều thứ tiếng Anh, Pháp -Kết hợp với báo chí truyền thơng để quảng bá hình ảnh ẩm thực Tây Bắc đến với người để mạnh chất lượng thông qua báo đài – Xây dựng trang web, chuyên mục báo đài ẩm thực Tây Bắc qua sách giống cẩm nang nhiều thứ tiếng khác đa dạng viết -Tăng cường, hợp tác, giao lưu kinh tế với khu vực giới để cớ hội đưa ẩm thực Tây Bắc đến với gần với người để quảng bá hình ảnh -Trong lễ hội vùng lễ hội Hoa Ban, lễ hội Lồng Tồng ,… đưa đặc sản ẩm thực để du khách tham gia lễ hội mua nhớ đến sản phẩm độc đáo đặc sắc nơi – Tổ chức hội thảo, triển lãm để có hội giới thiệu quảng bá hình ảnh đến với người, du khách nước -Thiết lặp trang web, báo chí in ấn để đưa ẩm thực Tây Bắc đến gần với du khách – Các doanh nghiệp, nhà hàng cần nêu thực đơn ăn đặc sắc để quảng bá hình ảnh cách chế biến ăn cần giới thiệu để tạo hấp dẫn, lơi Qua đó, du khách hiểu ăn Tây Bắc hiểu vất vả, khéo léo người chế tạo ăn giá trị truyền thống.mang lại cho nơi 3.5.Đa dạng hình thức phục vụ ăn uống Ăn uống không yêu cầu thiết yếu người mà du lịch yếu tố vô quan trọng Đối với doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực, cách phục vụ ăn uống quan trọng yếu tố định thành công hay thất bại Để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách doanh nghiệp cần cải thiện, sáng tạo nhiều cách thức khác để phục vụ du khách buffet, bàn rộng,… để tạo hội khách lựa chọn nhiều ăn khác để khám phá ăn đặc trưng va tạo hứng thu cho khách thoải mái Hiện nay, phục doanh nghiệp làm du lịch trọng , cách phục vụ phải chuẩn mực đạo đức khuôn phép giá hợp lý để tránh tình trạng tăng giá Sự phục vụ chuyên nghiệp khéo léo, làm video cách chế biến , cách phục vụ để tạo nên ấn tượng va hấp dẫn du khách, không thưởng thức mà tận mắt chứng kiến cách chế biến phục vụ chỗ theo yêu cầu khách tạo hấp dẫn thích thú Qua đó, quảng bá hình ảnh ăn khiến du khách nhớ lâu cách chế biến thưởng thức ăn để hiểu giá trị truyền thống văn hóa đồng bào nơi Phục vụ điều kiện để mang đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời muốn quay lại lần Các nhà hàng, khách sạn cần đa dạng hình thức phục vụ để phù hợp với đối tượng khách ăn phù hợp với độ tuổi khách Phải xây dựng thực đơn hợp lý, mùa thức để du khách có lựa chọn theo vị Như vậy, du khách cảm thấy thoải mái lựa chọn, hợp vị để lại ấn tượng sâu sắc 3.6.Khai thác văn hóa Tây Bắc hệ thống nhà hàng, khách sạn Việt Nam có ẩm thực vô phong phú, đa dạng Âmr thực không mang giá trị vật chất mang giá trị tinh thần thể nét văn hóa đặc trưng phong tục, nếp sống, đạo lý,… để có nhìn đắn ẩm thực vùng miền, quốc gia Việc khai thác ẩm thực nhà hàng cấn trọng khai thác cách hợp lí cho hiệu đạt kết cao kinh tế giữ sắc dân tộc cần có biện pháp sau Các ăn nhà hàng cần có hệ thống, đảm bảo tốt chất lượng thực phẩm Cách hế biển lựa chọn nguyên luyên cần xây dựng, liên kết với địa phương có cung cấp tốt để đảm chất lượng ổn định số lượng nguyên liệu Giá cần niêm yết, đồng loạt hệ thống nhà hàng để tránh tình trạng lạm phát giá gây cân giá Xây dựng sở vật chất tốt, không gian phù hợp với đặc trưng văm hóa phải đẹp, khơng khí lành đê du khách cảm nhận vùng đồi núi Tây Bắc đẹp hoang dã huyền bí.Việc pháp triển ẩm thực đòi hỏi doanh nghiệp nghiêm thúc chấp hành, phát huy triển khai để lan rộng vùng tạo chuỗi ẩm thực Tây Bắc 3.7.Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Tây Bắc trở nên chất lượng sản phẩm khơng nguyên giá trị Để khắc phục tình trạng cần xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng nhà hàng khu du lịch Các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng thực phẩm qua kiểm tra để đảm bảo sức khỏe cho du khách để khẳng định chất lượng uy tín mặt để khách tin tưởng vào doanh nghiệp Thực chương trình nhằm tuyên truyền giảm thiểu tối đa thực phẩm bẩn gây hại cho người để người nhua tuyên truyền, giữ gìn sinh an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng quy định Các quan chức thường xuyên kiểm tra sản phẩm bán thị trường doanh nghiệp Các thực phẩm nguồn gốc cần phải xử lý tiêu hủy Đối với doanh nghiệp, sở sản xuất vi phạm phải xử phạt nghiêm khắc hình thức phạt tiền thu hồi giấy phép kinh doanh tùy theo mức độ vi phạm Tuyên truyền giáo dục vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp quyền, người sản xuất, kinh doanh người tiêu dùng.Thay đổi cách sản xuất, chế biến theo cách thủ công lạc hậu thay vào sử dụng khoa học công nghệ vào chế biến bảo quản thực phẩm an toàn Xây dựng biện pháp cán tra, kiểm tra cần có diều luật để xử phạt hành vi sai Thiết chặt quản lý nhà hàng, sở để đảm bảo an toàn thực phẩm tránh ngây ngộ độc Tăng cường sách đầu tư trang thiêt bị, vốn, để đầu tư máy móc để kiểm tra, sản xuất hợp sinh đảm bảo vệ sinh 3.8 Kết hợp tour du lịch với ẩm thực Tây Bắc Du lịch gằn liền với ẩm thực thiếu Vì vậy, việc xây dựng ẩm thực chương trình du lịch điều vơ quan trọng hợp lý -Chương trình Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu -Loại tour theo đoàn -Lịch trình tour Ngày Hà Nội – Mai Châu – Lác -Sáng 6h xe xuất phát đón khách Hà Nội để di chuyển Mai Châu -10 h qua Thung Nhai khám phá thiện nhiên nơi -10h30 đến Lác – Mai Châu, du khách khám phá sắc trải nghiệm phong tục -Trưa 11h 30 Đoàn ăn cơm trưa nghỉ nghơi -Chiều 1h 30 xe xuất phát cao nguyên Mộc Châu -15h30 đến Mộc Châu tham quan cao nguyên,thác dải yếm -17h 30 Đón khách di chuyển khách sạn Ngày Đồi chè – Rừng thông – Bản Áng – Hà Nội -Sáng 7h dùng bữa khách sạn -7h 30 trả phòng va thăm quan địa điểm trện -Trưa 12 h quý khách ăn trưa thưởng thức đặc sản -Chiều 1h30 khách lên xe di chuyển Hà Nội -19h đến Hà Nội, kết thúc chương trình du lịch Việc kết hợp chương trình tour di lịch với trải nghiệm ẩm thực mang đến cho du khách thích thú, tò mò Thơng qua chuyến du lịch quảng bá hình ảnh ăn truyền thống Tây Bắc đến với người nước giới Các tour du lịch mang đến cho vùng Tây Bắc phát triển kinh tế đời sống đồng bào dân tộc cải thiện Thông qua đó, giữ gìn nét văn hóa truyền thống khơng bị mai ln ln phát huy, giữ gìn sắc dân tộc KẾT LUẬN Ẩm thực có vai trò quan trọng viết phát triển du lịch Nó góp phần khơng nhỏ vào việc thu hút khách đầu tư doanh nghiệp Thông qua văn hóa ẩm thực thể giao lưu học hỏi phát huy giá trị truyền thống Văn hóa ẩm thực Tây Bắc phát triển du lịch ngành mũi nhọn thiên nhiên ưu ban tặng cho sản vật quý nguồn nguyên liệu dồi vô phong phú, đa dạng hấp dẫn du khách đến với nơi Với văn hóa đa dạng nhiều dân tộc sống nơi tạo nên văn hóa đa dạng phong phú Các ăn chế biến từ nguyên liệu dân giã mà núi rừng ban tặng cho nơi đây, cách chế biến ăn thơng qua khéo léo tinh tế đồng bào nơi theo sắc văn hóa tỉnh tạo nên ẩm thực Tây Bắc độc đáo khiến du khách muốn tìm hiểu khám phá thơng qua ăn Với đề tài này,người viết muốn nêu giá trị văn hóa trun thống ẩm thực nơi vơ tinh tế độc đáo Nó kết hợp núi rừng đồng bào dân tộc sinh sống nơi Cần khai thác sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý để đem lại kết cao cho du lịch Nơi ngày phát triển đầu tư quan tâm quyền để phát huy giá trị văn hóa truyền thống TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Văn Hoàn (2006), Bước đầu tìm hiểu văn hố ẩm thực Việt Nam, NXB KHXH Hà Nội Vũ Ngọc Khánh – Văn hoá ẩm thực việt Nam, NXB lao động Vũ Hữu Khoa – Hồ Chí Minh tồn tập (2002), NXB Chính trị quốc gia Tổng cục du lịch Việt Nam – Luật du lịch Việt Nam (2005), NXB Tổng hợp Đồng Nai Nguyễn Thị Diệu Thảo – Giáo trình văn hoá ẩm thực Việt Nam ( 2005), NXB ĐH Sư phạm Trần Đức Thanh – Nhập môn khoa học du lịch, NXB ĐHQG Hà Nội Trần Ngọc Thêm – Cơ sở văn hoá Việt Nam (2002), NXB Giáo dục Bùi Thị Hải Yến – Tài nguyên du lịch (2009), NXB Giáo dục Bùi Thị Hải Yến – Tuyến điểm du lịch Việt Nam (2010), NXB Giáo dục Việt Nam 10 http://www.amthuc.com.vn 11.http://www.vietnamtourism.com.vn 12.http://www.amthuctaybac.com.vn 13 https://www.wikipedia.vn PHỤ LỤC Hình 2.1 Món rêu đá nướng người dân tộc Thái Hình 2.2 Rau rớn Hình 2.3 Món nộm rau rớn Hình 2.4 Món thắng có ngựa Hình 2.5.Thịt trâu gác bếp Hình 2.6 Cá mổ dọc sống lưng ướt gia vị Hình 2.7 Hạt mắc khén tươi Hình 2.8 Hạt dổi rừng khơ … qua ẩm thực 12 1.4.5.Triết lý âm dương văn hóa ẩm thực 13 1.5 Vai trò văn hóa ẩm thực phát triển du lịch 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TÂY BẮC VÀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA 17 ẨM THỰC TÂY BẮC… doanh ẩm thực 30 2.3.5 .Văn hóa kinh doanh ẩm thực Tây Bắc 30 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC VĂN HÓA 32 ẨM THỰCTÂY BẮC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 32 3.1.Giữ gìn sắc văn hóa ẩm thực. .. thiết cho văn hóa ẩm thực Tây Bắc ngày phát triển đổi Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu -Giới thiệu, khám phá ẩm thực Tây Bắc xác định giá trị ẩm thực Tây Bắc để phát triển du lịch 3.2

Xem thêm :  Diamine Oxidase (DAO): Benefits, Dosage, and Safety

– Xem thêm –

Xem thêm: Văn hóa ẩm thực tây bắc với phát triển du lịch , Văn hóa ẩm thực tây bắc với phát triển du lịch

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Traveller

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button