Wiki

Tình bạn trong thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi (2014)

Ngày đăng: 13/04/2018, 10:24

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC VŨ THỊ MẬN TÌNH BẠN TRONG THƠ PHẠM HỔ VIẾT CHO THIẾU NHI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Văn học trẻ em Người hướng dẫn khoa học GV ThS Đỗ Thị Huyền Trang HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn nhiệt tình, chu đáo Ths Đỗ Thị Huyền Trang, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học – Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tác giả khóa luận xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn trân trọng tới thầy cô, đặc biệt Ths Đỗ Thị Huyền Trang – ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình để tơi hồn thành khóa luận Do thời gian nghiên cứu lực nghiên cứu hạn chế, khóa luận khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Vũ Thị Mận LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu không trùng với kết tác giả khác Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Vũ Thị Mận MỤC LỤC Mở đầu Lý chọn đề tài………………………………………………….4 Lịch sử vấn đề…………………………………………………… Mục đích nghiên cứu………………………………………………6 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………… Phƣơng pháp nghiên cứu………………………………………… Cấu trúc khoá luận…………………………………………………7 Nội dung Chương 1: Phạm Hổ với văn học thiếu nhi…………………………5 1.1 Vài nét tác giả Phạm Hổ……………………………………… 1.2 Đóng góp Phạm Hổ văn học thiếu nhi Việt Nam…… 1.3 Quan niệm sáng tác Phạm Hổ văn học viết cho thiếu nhi Chương 2: Sự thể tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi………10 2.1 Những ngƣời bạn cối………………………………………10 2.2 Những ngƣời bạn vật………………………………………17 2.2.1 Những vật gần gũi với ngƣời………………………… 17 2.2.2 Những vật sống môi trƣờng nƣớc……………………21 2.2.3 Những vật sống trời……………………………………22 2.3 Những ngƣời bạn đồ vật……………………………………… 24 2.4 Những ngƣời bạn trò chơi truyền thống……………… 31 Chương 3: Nghệ thuật thơ tình bạn Phạm Hổ viết cho thiếu nhi 34 3.1 Cách đặt tên thơ, tập thơ……………………………………34 3.2 Thể thơ…………………………………………………………….36 3.3 Ngôn ngữ………………………………………………………… 37 3.4 Các biện pháp nghệ thuật…………………………………………40 Kết luận………………………………………………………………… 46 Tài liệu tham khảo………………………………………………………48 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thơ viết cho thiếu nhi phận thiếu đƣợc văn học thiếu nhi nói riêng văn học Việt Nam nói chung Những “đứa tinh thần” kết phát triển phong phú toàn diện mặt đề tài, chủ đề thể loại thơ ca cho thiếu nhi tên tuổi tiếng nhƣ: Võ Quảng, Định Hải, Trần Đăng Khoa… Phạm Hổ bút tâm huyết với trẻ thơ Phạm Hổ sáng tác nhiều thể loại cho thiếu nhi: thơ, truyện, kịch, truyện ngắn, truyện cổ tích đại… Ở thể loại nào, Phạm Hổ để lại ấn tƣợng sâu sắc lòng độc giả Đặc biệt, thơ ơng viết cho em thƣờng giản dị, sáng, hồn nhiên nhƣ câu đồng dao dễ hiểu, dễ nhớ Dẫn dắt trẻ vào giới xung quanh đầy phong phú thú vị Thơ Phạm Hổ hòa nhập vào tâm hồn trẻ tạo nên giới trẻ thơ sống động với nhiều bất ngờ, lý thú mẻ Đến với thơ viết cho thiếu nhi Phạm Hổ ngƣời đọc nhƣ lạc vào giới tình bạn Mỗi thơ câu chuyện cổ tích hấp dẫn trẻ thơ: tình bạn bò bóng Chú bò tìm bạn tình bạn âm thầm nhƣng tha thiết đồ dùng, vật dụng quen thuộc gia đình Những người bạn im lặng… Nói tóm lại, thơ Phạm Hổ không đơn viết cho em mà muốn truyền đến em nguồn mạch sống, giá trị văn hóa đạo đức khát vọng dân tộc Là giáo viên Mầm non tƣơng lai ngƣời quan tâm tới vần thơ Phạm Hổ viết cho lứa tuổi nhi đồng Chúng chọn nghiên cứu đề tài “Tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi” khơng lý mà thể lòng u mến, trân trọng tơi tới hồn thơ đƣợc nhiều ngƣời kính trọng Từ lý đây, kế thừa tiếp thu ý kiến có tính chất gợi mở nhà nghiên cứu tình bạn thơ Phạm Hổ Cùng với niềm say mê thơ ca, mạnh dạn lựa chọn đề tài: Tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi Lịch sử nghiên cứu vấn đề Phạm Hổ nhận đƣợc nhiều giải thƣởng thi sáng tác cho thiếu nhi nhƣ: Tặng thƣởng loại A năm 1960 cho tác phẩm Chú vịt bông, giải A Hội đồng Văn học thiếu nhi – Hội văn học Việt Nam trao tặng cho tác phẩm Những người bạn im lặng, giải thƣởng Nhà nƣớc Văn học thiếu nhi đợt năm 2001… Với đóng góp lớn lao ấy, nhiều nhà nghiên cứu dành tặng Phạm Hổ niềm ƣu ái, ngƣỡng mộ, cảm phục trƣớc lòng tuổi thơ Nhà thơ Trần Đăng Khoa có khám phá thú vị: “Phạm Hổ hiến dâng trọn vẹn phần tinh túy đời mình, tâm hồn cho trẻ Đọc thơ ông ta thấy ông yêu trẻ Mà khơng u, ơng kính trọng sùng bái chúng Vì nói đến ơng ta quen nghĩ thi sĩ chuyên viết cho thiếu nhi, viết nhiều thể loại: thơ, truyện, kịch, truyện thần thoại, kịch phim hoạt hình…” [8; tr.950] Trong viết Mười lăm năm viết cho thiếu nhi nhà thơ Định Hải đƣa nhận định: “Thơ Phạm Hổ nặng khai thác khía cạnh tình cảm nhi đồng, thơ anh uyển chuyển, giàu nhạc điệu, gần gũi với đồng dao Bạn đọc thƣờng nhắc đến thơ anh nhƣ: Xe cứu hỏa, Tre, Bắp cải xanh, Chú bò tìm bạn…” [1; tr.35] Trong hội thảo tác giả viết cho thiếu nhi, nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu: “Bạn (Phạm Hổ) vừa mở thêm cánh cửa theo chân anh, bƣớc cánh cửa ấy, ta gặp chân trời hứa hẹn mênh mông hơn, vừa gần gũi vừa lạ, vừa quen thuộc vừa bƣớc khiến ta lại ngạc nhiên” [12; tr.49] Khi nhận xét tập thơ Từ khơng đến mười, nhà phê bình Vũ Ngọc Bình khẳng định: “Tiếp theo bò tìm bạn, bạn vƣờn, Phạm Hổ phát huy sở trƣờng quen thuộc vài nét bút, vẽ nên tranh khiêm tốn kích thƣớc mà có sức khơi gợi, giúp em với mắt tạo hình tuổi thơ vơ số hình họa sống” Cùng với quan điểm trên, nhà thơ Phạm Đình Ân ghi nhận: “Nhà thơ Phạm Hổ dành đời viết cho em Thơ ông nghiêng quan sát chi tiết, tỉ mỉ, tinh tế với cách biểu đạt ngộ nghĩnh, giàu nhân ái” [11; tr38] Từ thực tiễn nghiên cứu trên, nhận thấy: Các sáng tác thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi viết tình bạn đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, ý Tuy nhiên lại chƣa có cơng trình nghiên cứu sâu tìm hiểu cách hệ thống đặc sắc thơ tình bạn Phạm Hổ viết cho thiếu nhi Đó gợi ý để chúng tơi sâu nghiên cứu đề tài ý kiến nhà nghiên cứu trƣớc định hƣớng q báu giúp chúng tơi khai triển khóa luận: Đặc sắc thơ viết tình bạn Phạm Hổ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nét đặc sắc thơ viết tình bạn Phạm Hổ dành cho thiếu nhi qua khẳng định đóng góp to lớn ơng phát triển Văn học thiếu nhi Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Để thực đề tài: Đặc sắc thơ viết tình bạn Phạm Hổ, tập trung khảo sát số sáng tác thơ Phạm Hổ viết cho em gồm tập: – Chú bò tìm bạn – Những người bạn im lặng – Từ không đến mười – Đỗ trắng đỗ đen – Cháu chọn hạt – Những người bạn nhỏ – Bạn vườn – Em thích em yêu – Những người bạn ồn Phương pháp nghiên cứu – Phƣơng pháp khảo sát thống kê – Phƣơng pháp phân tích tổng hợp – Phƣơng pháp so sánh Cấu trúc khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung khóa luận đƣợc triển khai chƣơng sau: Chƣơng 1: Phạm Hổ với văn học thiếu nhi Chƣơng 2: Tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi NỘI DUNG Chương PHẠM HỔ VỚI VĂN HỌC THIẾU NHI 1.1 Tiểu sử Suốt gần nửa kỉ cầm bút viết cho thiếu nhi, nhà thơ Phạm Hổ tâm sự: “Nếu đƣợc sống thêm lần nữa, chọn nghề cũ: làm thơ, viết văn cho em đọc, vẽ tranh cho em xem Tơi thƣờng lấy lòng u mến em, lấy cơng việc làm cho em làm thƣớc đo lòng dân với nƣớc…” Phạm Hổ sinh ngày 28 tháng 11 năm 1926 xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định gia đình nhà Nho có truyền thống văn học Ơng có anh trai nhà thơ Phạm Văn Ký em trai Phạm Thế Mỹ Đƣợc sinh gia đình có truyền thống thơ ca nhƣ nên Phạm Hổ chịu ảnh hƣởng nhiều từ ngƣời thân sáng tác Đây tiền đề để Phạm Hổ trở thành đại thụ văn học nƣớc nhà Quy Nhơn nơi có nhiều danh lam thắng cảnh Những cảnh đẹp quê nhà tạo nguồn cảm hứng cho Phạm Hổ nhiều trang viết ơng Mỗi có dịp viết miền đất ngƣời Bình Định, Phạm Hổ ln tỏ say sƣa với tình cảm quê hƣơng ngào, gắn liền với ký ức tuổi thơ trẻo, mộc mạc mà thấm sâu lòng ơng Đây mảnh đất giàu truyền thống yêu nƣớc, nơi nuôi dƣỡng nhiều nhà thơ, nhà văn tiếng nhƣ: Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… Ông đỗ thành chung năm 1943 nhiên gặp tai nạn nên ông Huế học bán trú trƣờng quốc học Huế Ơng làm thƣ kí cơng nhật cho tòa sứ Quy Nhơn để đỡ mẹ ni em tự học để thi tú tài Chương NGHỆ THUẬT TRONG THƠ TÌNH BẠN CỦA PHẠM HỔ VIẾT CHO THIẾU NHI 3.1 Cách đặt tên thơ, tập thơ Đi vào giới thơ Phạm Hổ, ta bắt gặp tất quen thuộc sống hàng ngày em Đó kéo, chổi, chó, mèo, na, khế… Tất có mặt thơ ông cách tự nhiên, dung dị Thực ra, nhân vật diện sáng tác hầu hết nhà thơ viết cho thiếu nhi Vậy đâu nét riêng nghệ thuật trữ tình Phạm Hổ? Dấu hiệu nhận biết thơ Phạm Hổ nói nhiều tình bạn đƣợc thể qua lời thừa nhận nhà thơ: “Tôi đặc biệt ý đến tình bạn đời sống ngƣời Trong 10 tập thơ viết cho em, có tập” Vấn đề tình bạn khơng đƣợc Phạm Hổ quan tâm mà vấn đề đƣợc nhiều nhà văn, nhà thơ khác quan tâm clà thứ gần gũi diễn sống quanh ta Trẻ em vốn khát khao tình bạn Mỗi đứa trẻ có nhu cầu chơi bạn bè, có nhu cầu kết bạn để chia sẻ với sống đơn giản chơi trò chơi… nhƣ đủ với chúng Nhận biết chủ đề tình bạn thơ Phạm Hổ đƣợc thể việc nhà thơ đặt tên cho tập thơ: Chú bò tìm bạn, Bạn vƣờn, Những ngƣời bạn im lặng, Những ngƣời bạn ồn ào… Đi vào văn bản, ta thấy cảm hứng tình bạn xuyên thấm hầu hết thơ, tập thơviết điều gì, Phạm Hổ gợi lên cho em câu chuyện tình bạn Một bò lang thang chiều với tiếng “ậm…ò…” trở thành hình ảnh đáng yêu nỗi thiết tha gọi bạn Tôi muốn nói đến trƣờng hợp thơ Chú bò tìm 34 bạn Bài thơ đƣợc Phạm Hổ viết vào năm 1952, gợi nguồn cảm hứng cho nhà thơ hình ảnh bò chiều chiều sơng uống nƣớc Đâu khơng gian chiều muộn vang vọng tiếng “ ậm… ò…” Tứ thơ đến, thơ sau thăng hoa cảm xúc “Mặt trời rúc bụi tre Buổi chiều nghe mát Bò sơng uống nƣớc Thấy bóng mình, ngỡ Bò chào: “Kìa anh bạn Lại gặp anh đây!” Nƣớc nằm nhìn mây Nghe bò cƣời nhoẻn miệng Bóng bò tan biến Bò tƣởng bạn đâu Cứ ngối trƣớc nhìn sau “Ậm ò” tìm gọi mãi” (Chú bò tìm bạn) Trong cảm quan dân gian, bò biểu tƣợng tính lơ ngơ (Lơ ngơ nhƣ bò đội nón) Trong thơ Phạm Hổ, bò có lơ ngơ nhƣng thật đáng yêu Đáng yêu hành vi biết chào hỏi, đáng yêu hành vi thiết tha gọi bạn… Bài thơ Chú bò tìm bạn đƣợc xem tiêu biểu cho phong cách thơ Phạm Hổ Sau thơ này, cảm hứng tình bạn nhƣ dòng chảy tn trào mang hạt phù sa màu mỡ vào cánh đồng thơ Phạm Hổ Kết quả, cánh đồng thơ lấp lánh lên sắc màu đáng yêu tình bạn Đúng với Phạm Hổ, giới đƣợc cấu trúc theo quan hệ tình bạn 35 Con chó, mèo có ghét Chúng chơi với thật thân thiết “Rủ chơi ú tim Giờ đến phiên chó trốn Mèo đảo mắt nhìn quanh Chó nấp đâu giỏi gớm! Bỗng chỗ khe tủ Chó để lộ Rón mèo đến nơi Òa! Chộp lƣng bạn ” (Chơi ú tim) Xây dựng chủ đề tình bạn chủ ý nghệ thuật Phạm Hổ Ngoài việc đặt tên cho tập thơ theo chủ đề tình bạn, ông kết hợp tạo hệ thống: bạn nhà, bạn vƣờn, ngƣời bạn im lặng, ngƣời bạn ồn ào… Tất việc làm khơng ngồi mục đích tơ đậm cảm hứng tình bạn thơ ơng 3.2 Thể thơ Có thể nói, lối nhại đồng dao chất liệu đậm đặc độc đáo thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi Thơ ông viết cho em thƣờng theo lối nhại đồng dao Nhịp điệu thơ vui nhộn, em vừa đọc vừa kết hợp với vui chơi, nhảy múa, ca hát Các thơ ông thƣờng ngắn, câu thơ ngắn, thƣờng 2, đến 4, chữ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, kết hợp với cách ngắt, gieo vần tiếng định làm cho thơ thêm giàu nhạc tính, dễ thuộc, dễ nhớ Một thơ điển hình lối viết nhại đồng dao thơ Bắp cải xanh Bài thơ mở trƣớc mắt em màu sắc tƣơi sáng, trắng, non tơ búp cải: 36 “Bắp cải xanh Xanh mát mắt Lá cải Sắp vòng tròn Búp cải non Nằm giữa” (Bắp cải xanh) Âm hƣởng thơ vui nhộn nhƣ vừa kể vừa đọc giúp em hình dung cải đan xếp vào thành tầng tầng, lớp lớp cuộn không rời Từ bắp cải này, em tƣởng tƣợng trò chơi truyền thống, đánh chắt hay nhịp điệu bƣớc nhảy dây… em trở giới trò chơi dân gian, với văn hóa cổ truyền dân tộc Trong thơ dạng đồng dao, Phạm Hổ đặc biệt ý tới âm thanh, nhịp điệu Đây yếu tố tác động trực tiếp tới giác quan trẻ Qua nhịp điệu, em nghe thấy nhiều âm thanh, tiếng động, tiếng kêu, hình dung nhiều động tác, cử gợi cho em thật sơi nổi, háo hức… Nhà thơ Trần Thị Thắng nhận xét: “Thơ Phạm Hổ dễ thuộc, dễ nhớ nhƣ câu đồng dao dân dã, có gắn bó thƣờng ngày tƣởng nhƣ đỗi bình thƣờng đƣợc đƣa vào thơ nhƣ Mười trứng tròn chốc đƣợc đƣa vào thơthơ đơn giản mà ý tứ sâu nặng: Tình mẹ Tơi cho nét độc đáo tác giả Phạm Hổ làm thơ cho em Tác giả vận dụng vốn dân tộc: lối cổ tích, đồng dao với trò chơi vào thơ Tìm trò Chơi ú tim, tìm sinh hoạt hàng ngày em chốc thành thơ” [13; tr55] 3.3 Ngôn ngữ 37 Sự thành cơng tác phẩm văn học phụ thuộc nhiều vào lời văn, lời thơ Để có đƣợc thơ hay, ý đẹp đòi hỏi nhà thơ phải cơng tìm tòi, sáng tạo, tích lũy cho vốn ngơn ngữ phong phú đa dạng Những sáng tác Phạm Hổ nói chung thơ ơng nói riêng q trình sáng tạo nghệ thuật Đó cách ơng sử dụng ngơn ngữ sáng, dễ hiểu giàu nhạc điệu Phạm Hổ ý tới cách sử dụng ngôn ngữ Với ông, ngôn ngữ thơ cho em phải ngôn ngữ nhạc, ca hát Ông đề cao vai trò nhạc tính thơ: “Tơi ý trò chơi chuyền em có yếu tố gợi cảm chơi Đó âm nhạc Đó nhịp điệu, tiếng que thẻ reo lên ranh rách, vui vẻ, đƣợc em múa chuyền nghe mà vui mà hay Nó gợi thật náo nức, thật sơi nổi… Võ Quảng thƣờng hay dùng từ tƣợng để tạo nên khơng khí, giúp em đọc lên hình dung ghi nhớ lâu: Roạc! Roạc! để nói chuyện quét nhà Ro ro! Huýt huýt! để nói chuyện nhà máy Riêng tơi, tơi trải nhiệm thấy em chấp nhận cách vui vẻ” [11; tr741] Đối với trẻ thơ, điều hấp dẫn em cách nhà thơ tạo nên âm hƣởng thơ Dựa vào chất liệu ngôn ngữ, tình cảm, cảm xúc, liên tƣởng, tƣởng tƣợng ngƣời nghệ sĩ tạo nên nhạc điệu thơ vô hấp dẫn Phạm Hổ tạo cho thơ nhạc điệu riêng, âm sắc riêng Những thơ đọng lại em âm hƣởng nhƣ: Một ơng trăng, Củ cà rốt… giàu nhạc tính, trẻ em cất lên thành lời ca, tiếng hát nhờ vào giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển câu chữ: “Lá xanh Củ đỏ Lớn nhỏ 38 Bên Đất đội Ngập đầu Nhảy lên Đẹp thật Tên em Cà rốt Củ đỏ Lá xanh” (Củ cà rốt) Nhƣ bé nhảy chân sáo theo điệu nhạc, thơ khiến cho em vốn hồn nhiên, tinh nghịch vui điệu nhảy, lời hát véo von: “Rình xem Sen nở Bé chờ Chờ xem Từ từ Khẽ mở Trăm nghìn Cửa lụa Xinh tƣơi Sáng hồng…” (Sen nở) Nhờ thể loại hai chữ với cách gieo vần nhịp nhàng, giúp trẻ vừa dễ đọc, vừa đạt hiệu cao Những câu thơ ngắn tạo nên ngữ điệu đơn giản, âm trông rõ độ lên xuống, cao thấp nhịp nhàng Hình thức âm 39 hòa thơ Phạm Hổ tạo nên giọng điệu thơ độc đáo, kích thích phát triển trí tuệ em Tiếng thơ Phạm Hổ với ngữ điệu phong phú, giàu âm nhạc điệu, từ ngữ gợi cảm… tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức câu thơ nhƣng trƣớc hết, giúp nhà thơ sáng tạo vần thơ giản dị, sáng, hồn nhiên với lối gieo vần, nhịp điệu hài hòa, dễ dàng đến với trí tƣởng tƣợng trẻ thơ Điều giúp em không phát triển khả tƣ mà hình thành cảm xúc sâu sắc từ năm tháng đời Về phƣơng diện này, Phạm Hổ có nét tƣơng đồng với Võ Quảng Cả hai nhà thơ ý tới tính nhạc nhịp điệu thơ Cùng câu thơ ngắn, thơ Phạm Hổ vui tƣơi, ngộ nghĩnh, nhịp điệu nhẹ nhàng thơ Võ Quảng lại tạo nên âm nhờ trắc, từ láy hành động biến đổi Khi miêu tả gà mái nhảy ổ với âm hành động mạnh: “Bỗng mái hoa đổi nết Cái đầu nghếch nghếch Cái cổ thót thót Nó kêu: Tót, tót, tót…” (Gà mái hoa) 3.4 Các biện pháp nghệ thuật 3.4.1 Biện pháp nhân hóa Thế giới nghệ thuật thơ Phạm Hổ đƣợc tác giả thể vơ phong phú đa dạng Qua nhìn Phạm Hổ, tất vạn vật xung quanh trở nên sống động, có hồn bầu bạn trẻ thơ Đó hành động cảm xúc Chú bò tìm bạn, Bê đòi bú, Rong cá… Hay lƣời học ngỗng, chăm vịt, lao động cần 40 mẫn Những người bạn ồn ào, Những người bạn im lặng nhƣ: chổi, rế, đinh, bàn là… cối muốn phục vụ ngƣời… Tất hội tụ bên em nhỏ khơng phân biệt giống, lồi: “Thỏ đƣợc quay phim Hơm thấy Múa ảnh Thỏ ngơ ngẩn Quay hỏi bạn – Mình với thỏThỏ thật nhỉ” (Thỏ quay phim) Đó cảm xúc ngỡ ngàng, ngơ ngẩn thỏ đƣợc quay phim Một thỏ thông minh nhƣng ngây thơ nhƣ em bé lần xem hình ảnh qua ống kính Những ngƣời bạn đồ vật đƣợc Phạm Hổ nhân hóa để chúng có đức tính, cảm xúc nhƣ ngƣời: chăm chỉ, cần mẫn, thông minh mang lợi ích đến cho ngƣời Đó Chổi đỏm dáng, ln thích làm dun, chổi “Múa dạo vòng” cửa nhà ngay: “Thích buộc nhiều thắt lung Cả đời khơng dép Chổi múa dạo vòng Rác nhà biến sạch” (Chổi) Còn Đinh ln vui vẻ, tƣơi cƣời hạnh phúc sau hồn thành nhiệm vụ: “Chơn vào cột 41 Chơn vào tƣờng Giúp chị treo gƣơng Giúp em treo ảnh Xong hóm hỉnh Đinh ta tƣơi tỉnh Nhơ đầu nhìn quanh” (Đinh) Bằng nhìn yêu thƣơng cách khai thác nghệ thuật sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa độc đáo, nhà thơ làm cho em nhìn vào giới thân quen có bao điều lạ, thật khơng sai nói nhân hóa biện pháp nghệ thuật bao trùm thơ Phạm Hổ 3.4.2 Hình thức: Hỏi đáp – trích dẫn Phạm Hổ nhà thơ có nhiều tìm tòi nghệ thuật thể Thơ ơng đa dạng hình thức, nhạc điệu vui tƣơi, ngơn từ sáng Ngồi hình thức tổ chức thơng thƣờng, thơ Phạm Hổ sử dụng hình thức khác Đó hình thức hỏi – đáp, hình thức định nghĩa hình thức trích dẫn Hình thức hỏi – đáp xuất nhiều thơ Phạm Hổ Trong sống, trẻ em thƣờng hay hỏi ngƣời lớn nhiều điều Hay hỏi nét tính cách đặc trƣng, hệ tất yếu nhu cầu ham hiểu biết trẻ Ngƣời lớn có trách nhiệm phải giúp trẻ giải thắc mắc Trả lời cho trẻ nghệ thuật giao tiếp mà lúc làm đƣợc Trong thơ hỏi – đáp mình, Phạm Hổ sử dụng nhân vật lồi vật, sử dụng nhân vật ngƣời Song dù sử dụng loại nhân vật ơng nêu đƣợc vấn đề mà trẻ em quan tâm, đáp án phù hợp với đối tƣợng Giọng thơ tâm tình, nhẹ nhàng, có sức thuyết phục lớn “Cua hỏi mẹ Dƣới ánh trăng đêm: 42 – Cô lúa hát Sao lặng im? Đôi mắt lim dim Mẹ cua hiền đáp – Chú gió xa Lúa buồn không hát” (Cua hỏi mẹ) Bài thơ gồm lời hỏi cua lời đáp cua mẹ Cua mẹ giải thích với cua gió xa nên lúa buồn, thơi khơng hát Lời giải thích dễ đƣợc trẻ chấp nhận Chuyện “Cô lúa không hát” thấm đƣợm tình cảm ngƣời Thực ra, cấu trúc hỏi – đáp đƣợc sử dụng nhiều thơ cho thiếu nhi Hình thức khơng phải sáng tạo riêng Phạm Hổ Đóng góp ơng chỗ sử dụng thành công, tạo thơ hay nhƣ Ngủ rồi, Bướm em hỏi chị, Đất hoa, Thỏ dùng máy nói… Sáng tạo riêng Phạm Hổ hình thức thơ định nghĩa trích dẫn Dấu hai chấm tƣơng đƣơng với từ “là”, tạo đồng hai đối tƣợng Kiểu thơ định nghĩa giới hạn chức cung cấp khái niệm đối tƣợng Kiểu thơ trích dẫn đƣợc xây dựng sở mơ lời nói Thuộc loại thơ nhóm có câu mở đầu “Mẹ, mẹ ơi, cô bảo”: “Mẹ, mẹ ơi, cô dạy Cháu chơi, chơi với bạn Cãi không vui Cái miệng xinh Chỉ nói điều hay thơi” Ở thơ này, câu mở đầu lời đứa trẻ, câu lại lời giáo đƣợc trích dẫn Tồn thơ lời đứa trẻ nói với mẹ trƣờng Đến 43 trƣờng em tiếp thu đƣợc nhiều điều lạ Khi trở nhà, em không quên khoe với mẹ mà học đƣợc Câu thơ “Mẹ, mẹ ơi, cô bảo” chất chứa niềm vui, háo hức đứa trẻ Quả là, đọc nhƣ thế, ta dễ vui lây! Những chi tiết hồn nhiên, ngộ nghĩnh đƣợc sử dụng nhiều thơ Phạm Hổ Ai đọc Ngủ rồi, Chơi ú tim, Ngựa con… hẳn khó quên đƣợc câu nói, suy nghĩ đáng yêu trẻ Trả lời câu hỏi mẹ: “Đã ngủ chƣa hả? Cả đàn gà nhao nhao: Ngủ ạ!” Ngủ mà “nhao nhao” có trẻ làm đƣợc Cũng trẻ có kiểu lý luận : “Khơng nấp giỏi thật Lỗi đuôi!” (Chơi ú tim) Đôi khi, Phạm Hổ đƣa nét dí dỏm ngƣời lớn vào thơ Bài thơ Soi gương ví dụ: “Có khóc nhè Mà soi gƣơng khơng bố? Một đứa khóc đủ Soi chi thành hai đứa” Bài thơ có hồn nhiên đứa trẻ (câu hỏi), lại có hóm hỉnh ngƣời bố (câu trả lời) Chất hồn nhiên, chất dí dỏm kết hợp hài hòa khiến cho thơ thêm phần đáng yêu Làm thơ cho em, Phạm Hổ coi trọng vai trò nhạc điệu Ơng viết: “Viết thơ cho em bé, theo cần ý đến nhạc điệu Nhiều em nhớ đƣợc nhờ nhạc điệu” Nhạc điệu thơ liên quan chặt chẽ 44 tới việc xếp, tổ chức câu thơ, vần nhịp Phạm Hổ thƣờng hay sử dụng thể thơ hai, ba, bốn năm chữ Nhịp thơ ông thƣờng ngắn, có giá trị miêu tả thực Chẳng hạn, nhịp 2/2 Sen nở gợi tả cánh sen từ từ mở: “Từ từ Khẽ mở Tram nghìn Cửa lụa Xinh tƣơi” Trong tƣơng quan với nhà thơ viết cho thiếu nhi, Phạm Hổ ngƣời viết nhiều viết hay Thơ cho lứa tuổi nhi đồng ơng có nhiều đặc sắc nội dung nhƣ nghệ thuật Nói tới ơng nói tới nhà thơ tình bạn, bút với nhiều sáng tạo hình thức biểu Ơng thực có vị trí quan trọng thơ cho thiếu nhi Việt Nam 45 KẾT LUẬN Từ vấn đề đƣợc tìm hiểu nghiên cứu Đặc sắc thơ viết tình bạn Phạm Hổ, rút số kết luận sau: 1.1 Phạm Hổ nhà thơ tiêu biểu văn học thiếu nhi nhƣ văn học nƣớc nhà Trong nghiệp sáng tác thơ văn cho em, kể từ tác phẩm ơng viết thời kì kháng chiến chống Pháp nhƣ: Em tre, Em vẽ Bác Hồ… tác phẩm sau nhƣ: Chú vịt bông, Chú bò tìm bạn, Những người bạn im lặng, Bạn vườn… Ơng số nhà thơ có sức viết khơng ngừng nghỉ, tác phẩm ơng có sức sống lòng nhiều hệ độc giả 1.2 Nghiên cứu Đặc sắc thơ viết tình bạn Phạm Hổ vào tìm hiểu nét đặc sắc tình bạn thơ Phạm Hổ phƣơng diện nội dung nghệ thuật Thơ ông diện cối hoa lá, đồ vật quen thuộc gia đình, vật đáng yêu, hình ảnh trò chơi truyền thống hay đơn giản hình ảnh em nhỏ ngộ nghĩnh, đáng u Tất hình ảnh tạo nên giới tình bạn bạn nhỏ với vạn vật xung quanh, giúp em hiểu điều hay lẽ phải sống tránh xa thứ không tốt Phạm Hổ kết hợp nhiều hình thức nghệ thuật khác tác phẩm Đó cách đặt tên thơ, tập thơ đến hình thức hỏi đáp nói lên thắc mắc hồn nhiên em, việc đƣa chất liệu dân gian vào thơ… Thơ Phạm Hổ khơng chịu bó hẹp hình thức thơ mà phối hợp nhuần nhuyễn hình thức thơ với việc kết hợp biện pháp tu từ mang lại hiệu nghệ thuật cao Ngồi ra, Phạm Hổ sử dụng thành cơng biện pháp nhân hóa Ơng biến giới cỏ 46 cây, hoa lá, giới đồ vật, vật… thành giới sống động gần gũi với trẻ thơ Đó tất Phạm Hổ trao tặng cho lớp lớp thiếu nhi Việt Nam – thứ tài sản tình yêu lớn, trái tim lớn trí tuệ tuyệt vời 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Định Hải (1972), Mười lăm năm viết cho thiếu nhi, Văn nghệ (468) Phạm Hổ (1961), Những người bạn nhỏ, Nxb Kim Đồng Phạm Hổ (1969), Chú bò tìm bạn, Nxb Kim Đồng Phạm Hổ (1977), Đọc số thơ gần em, Tạp chí văn học số 2, Tr 40 Phạm Hổ (1984), Những người bạn im lặng, Nxb Kim Đồng Phạm Hổ (1991), Đỗ trắng đỗ đen, Nxb Giáo dục Phạm Hổ (1993), Tuyển tập thơ Phạm Hổ, Nxb Kim Đồng Phong Lê (1993), Đi tìm đặc trưng cho văn học thiếu nhi, Tạp chí văn học thiếu nhi số Lã Thị Bắc Lý (2002), Giáo trình Văn học trẻ em, Nxb ĐHSP Hà Nội 10 Võ Quảng (1980), Một số ý kiến văn học thiếu nhi, Báo Văn nghệ số 42 11 Chu Văn Sơn (2007), Thơ điệu hồn cấu trúc, Nxb Giáo dục 12 Vân Thanh (1999), Phác thảo văn học thiếu nhi Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 13 Vân Thanh (2002), Văn học số 618 – Thiếu nhi Việt Nam, Nxb Kim Đồng 14 Trần Thị Thắng (1997), Người dẫn dắt tuổi thơ vào cổ tích, Báo Văn nghệ số 22 48 … Phạm Hổ với văn học thiếu nhi Chƣơng 2: Tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi NỘI DUNG Chương PHẠM HỔ VỚI VĂN HỌC THIẾU NHI 1.1 Tiểu sử Suốt gần nửa kỉ cầm bút viết cho thiếu nhi, nhà thơ Phạm. .. HIỆN TÌNH BẠN TRONG THƠ PHẠM HỔ VIẾT CHO THIẾU NHI 2.1 Những người bạn cối Sự thể tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi phong phú đa dạng Đó ngƣời Bạn vườn nhƣ loài hoa, loài quả; Những người bạn. .. giả Phạm Hổ …………………………………… 1.2 Đóng góp Phạm Hổ văn học thiếu nhi Việt Nam…… 1.3 Quan niệm sáng tác Phạm Hổ văn học viết cho thiếu nhi Chương 2: Sự thể tình bạn thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi ……10

Xem thêm :  23 FUN Things to do in Dallas – Activities, Itineraries, & Day-trips

– Xem thêm –

Xem thêm: Tình bạn trong thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi (2014) , Tình bạn trong thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi (2014)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button