Wiki

Hồ Xuân Hương

Bạn đang xem: Hồ Xuân Hương
 

 Hồ Xuân Hương

 

Tác giảThông điệpVân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Join date

:

04/11/2011

Đại Ca565304/11/2011

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 1:44 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 1:44 pm

Khấp Vĩnh Tường quan

Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường[1] ôi!

Cái nợ phù sinh có thế thôi

Chôn chặt văn chương ba thước đất

Ném tung hồ thỉ[2] bốn phương trời.

Nắm xương dưới đất chau mày khóc

Hòn máu[3] trên tay mỉm miệng cười.

Đã thế thời thôi cho mát mẻ

Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi!

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
Bản khắc 1922
Tựa đề: Khấp quan phủ
Câu 1: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi
Câu 2: Cái nợ ba sinh đã trả rồi
Câu 4: Tung hê hồ thỉ bốn phương trời
Câu 5: Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
Câu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại rồi
Câu 7: Hăm bảy tháng trời là mấy chốc

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Khóc ông phủ Vĩnh Tường
Câu 1: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi
Câu 2: Cái nợ ba sinh đã trả rồi
Câu 4: Tung hê hồ thỉ bốn phương trời
Câu 5: Hạt sương dưới chiếu cau mày khóc
Câu 6: Giọt máu trên tay mỉm miệng cười
Câu 7: Năm bảy tháng trời là mấy chốc
Câu 8: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Khấp phu quân Vĩnh Tường phủ quan
Câu 2: Thân thể coi xem đã khác rồi
Câu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại thôi
Câu 7: Một tháng mấy ngày nên nỗi thế

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Hồ Xuân Hương khấp Vĩnh Tường phủ tri phủ
Câu 2: Thân thể coi xem đã khác rồi
Câu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại thôi
Câu 7: Một tháng mấy ngày nên nỗi thế

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Vô đề 10
Câu 2: Ngoài ba mươi tuổi cũng một đời
Câu 4: Phá tan hồ thỉ bốn phương trời
Câu 7: Vì chữ tình chung nên phải viếng

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Khấp phu vi Vĩnh Tường tri phủ
Câu 1: Ngàn năm ông phủ Vĩnh Tường ôi
Câu 2: Trống giục chiêng đưa biết mấy hồi
Câu 5: Cán cân tạo hóa rơi đâu mất
Câu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại rồi
Câu 7: Liệu nẻo mà đi cho mát mẻ
Câu 8: Ngàn năm ông phủ Vĩnh Tường ôi

– Bản Đăng khoa lục sưu giảng
Tựa đề: Điếu quan phủ Vĩnh Tường
Câu 2: Võng giá nghênh ngang xếp cả rồi
Câu 5: Vướng chân trong ngục ôm lòng khóc
Câu 6: Chảy máu trên tay mỉm miệng cười
Câu 7: Phúc quả công danh phó trả trời

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Tựa đề:Câu 1: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôiCâu 2: Cái nợ ba sinh đã trả rồiCâu 4: Tung hê hồ thỉ bốn phương trờiCâu 5: Cán cân tạo hóa rơi đâu mấtCâu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại rồiCâu 7: Hăm bảy tháng trời là mấy chốc- BảnTựa đề:Câu 1: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôiCâu 2: Cái nợ ba sinh đã trả rồiCâu 4: Tung hê hồ thỉ bốn phương trờiCâu 5: Hạt sương dưới chiếu cau mày khócCâu 6: Giọt máu trên tay mỉm miệng cườiCâu 7: Năm bảy tháng trời là mấy chốcCâu 8: Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi- BảnTựa đề:Câu 2: Thân thể coi xem đã khác rồiCâu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại thôiCâu 7: Một tháng mấy ngày nên nỗi thế- BảnTựa đề:Câu 2: Thân thể coi xem đã khác rồiCâu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại thôiCâu 7: Một tháng mấy ngày nên nỗi thế- BảnTựa đề:Câu 2: Ngoài ba mươi tuổi cũng một đờiCâu 4: Phá tan hồ thỉ bốn phương trờiCâu 7: Vì chữ tình chung nên phải viếng- BảnTựa đề:Câu 1: Ngàn năm ông phủ Vĩnh Tường ôiCâu 2: Trống giục chiêng đưa biết mấy hồiCâu 5: Cán cân tạo hóa rơi đâu mấtCâu 6: Miệng túi càn khôn thắt lại rồiCâu 7: Liệu nẻo mà đi cho mát mẻCâu 8: Ngàn năm ông phủ Vĩnh Tường ôi- BảnTựa đề:Câu 2: Võng giá nghênh ngang xếp cả rồiCâu 5: Vướng chân trong ngục ôm lòng khócCâu 6: Chảy máu trên tay mỉm miệng cườiCâu 7: Phúc quả công danh phó trả trời

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Join date

:

04/11/2011

Đại Ca565304/11/2011

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 1:50 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 1:50 pm

Khóc chồng làm thuốc

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì

Thương chồng nên phải khóc tì ti.

Ngọt ngào thiếp nhớ mùi ,

Cay đắng chàng ôi vị .

sao để lại

tẩm đem đi.

Dao cầu[2] thiếp biết trao ai nhỉ

Sinh ký chàng ôi tử tắc quy.[3]

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Cô lang thuốc khóc chồng
Câu 2: Thương chồng nên nỗi khóc tì ti
Câu 6: Quy thân liên nhục nhớ đem đi
Câu 7: Dao cầu thiếp biết trao ai được

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Vô đề 42
Câu 2: Khóc gì những tiếng tỉ tì ti
Câu 5: Thạch nhũ trần bì phong để lại
Câu 6: Quy thân liên nhục gói đem đi
Câu 7: Đông hoa thảm đạm hay chăng tá
Câu 8: Sinh giã thương tâm tử giã ly

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- BảnTựa đề:Câu 2: Thương chồng nên nỗi khóc tì tiCâu 6: Quy thân liên nhục nhớ đem điCâu 7: Dao cầu thiếp biết trao ai được- BảnTựa đề:Câu 2: Khóc gì những tiếng tỉ tì tiCâu 5: Thạch nhũ trần bì phong để lạiCâu 6: Quy thân liên nhục gói đem điCâu 7: Đông hoa thảm đạm hay chăng táCâu 8: Sinh giã thương tâm tử giã ly

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Join date

:

04/11/2011

Đại Ca565304/11/2011

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 1:56 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 1:56 pm

Khóc Tổng Cóc

[1]

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1921)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Khóc chàng Tổng Cóc
Câu 1: Chàng ơi ới hỡi hỡi chàng ôi
Câu 2: Lửa hương mới bén nửa năm trời
Câu 4: Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Khấp phu quân danh Cai Cóc
Câu 1: Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôi
Câu 4: Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Khấp Cai Cóc
Câu 1: Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôi

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Khấp phu Cai tổng Cóc
Câu 1: Chàng Cóc ôi chàng Cóc ôi

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1921)- BảnTựa đề:Câu 1: Chàng ơi ới hỡi hỡi chàng ôiCâu 2: Lửa hương mới bén nửa năm trờiCâu 4: Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi- BảnTựa đề:Câu 1: Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôiCâu 4: Nghìn vàng khôn chuộc giống bôi vôi- BảnTựa đề:Câu 1: Chàng ôi chàng hỡi hỡi chàng ôi- BảnTựa đề:Câu 1: Chàng Cóc ôi chàng Cóc ôi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Join date

:

04/11/2011

Đại Ca565304/11/2011

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:03 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:03 pm

Không chồng mà chửa

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Chichi10

Cả nể cho nên hoá dở dang

Sự này có thấu hỡi chăng chàng.

Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,

Phận liễu sao mà nảy nét ngang.[1]

Cái tội trăm năm chàng chịu cả

Chữ tình một khối thiếp xin mang.

Quản chi miệng thế lời chênh lệch

Chẳng thế nhưng mà thế mấy ngoan.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chửa hoang
Câu 2: Nỗi niềm chàng có biết chăng chàng
Câu 7: Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Câu 8: Những kẻ khôn mà có kẻ ngoan

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh người chửa hoang
Câu 1: Cả nể cho nên nỗi dở dang
Câu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Câu 7: Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Câu 8: Không có nhưng mà thế mấy ngoan

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh nữ hoang thai
Câu 1: Quá nể cho nên sự dở dang
Câu 3: Duyên thiên chưa thấy đua đầu dọc
Câu 7: Ai ôi chớ có chê cười nhé
Câu 8: Không có nhưng mà thế mấy ngoan

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh nữ hoang thai
Câu 1: Quá nể cho nên hoá dở dang
Câu 3: Duyên thiên chưa thấy đua đầu dọc
Câu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Câu 8: Không có nhưng mà có mấy ngoan

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Hoang nữ
Câu 2: Sự này có biết hỡi chăng chàng
Câu 4: Phận liễu sao đà nảy nét ngang
Câu 5: Cái tội trăm năm chàng biết chửa
Câu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Câu 7: Thôi thôi buộc chỉ từ nay nhé
Câu 8: Cấm thỏ đừng cho tới cửa hang

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- Bản khắc 1922Tựa đề:Câu 2: Nỗi niềm chàng có biết chăng chàngCâu 7: Quản bao miệng thế lời chênh lệchCâu 8: Những kẻ khôn mà có kẻ ngoan- BảnTựa đề: Vịnh người chửa hoangCâu 1: Cả nể cho nên nỗi dở dangCâu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mangCâu 7: Quản bao miệng thế lời chênh lệchCâu 8: Không có nhưng mà thế mấy ngoan- BảnTựa đề:Câu 1: Quá nể cho nên sự dở dangCâu 3: Duyên thiên chưa thấy đua đầu dọcCâu 7: Ai ôi chớ có chê cười nhéCâu 8: Không có nhưng mà thế mấy ngoan- BảnTựa đề:Câu 1: Quá nể cho nên hoá dở dangCâu 3: Duyên thiên chưa thấy đua đầu dọcCâu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mangCâu 8: Không có nhưng mà có mấy ngoan- BảnTựa đề:Câu 2: Sự này có biết hỡi chăng chàngCâu 4: Phận liễu sao đà nảy nét ngangCâu 5: Cái tội trăm năm chàng biết chửaCâu 6: Mảnh tình một khối thiếp xin mangCâu 7: Thôi thôi buộc chỉ từ nay nhéCâu 8: Cấm thỏ đừng cho tới cửa hang

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Join date

:

04/11/2011

Đại Ca565304/11/2011

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:08 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:08 pm

Ký tao nương Mộng Lan

(Gửi nữ sĩ Mộng Lan)

Gió thổi hơi Lan đã mát lừng,

Tự nhiên gặp gỡ cũng vì chưng.

Câu thơ vịnh tuyết còn văng vẳng,

Chén rượu chờ trăng vẫn ngấn lưng.

Cờ muốn thi gan xe pháo mã

Đàn còn lựa gảy tính tình tưng.

Nhắn ai mơ kẻ tri âm đó

Xin ngỏ lời ra chớ ngập ngừng.

Hồ Xuân Hương

(Tạp thảo tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Tạp thảo tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:15 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:15 pm

Lấy chồng chung

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Hoxuanhuong18

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

Năm chừng mười họa hay chăng chớ,

Một tháng đôi lần có cũng không.

Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng

Cầm bằng làm mướn mướn không công

Nỗi này ví biết dường này nhỉ,

Thời trước thôi đành ở vậy xong.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:

Bản khắc 1922
Câu 1: Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Câu 2: Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Câu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớ
Câu 7: Thân này ví biết đường này nhỉ
Câu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh người vợ lẽ
Câu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớ
Câu 5: Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏng
Câu 7: Thân này ví biết dường này nhỉ
Câu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh tác nhân thiếp
Câu 2: Chém cha cái số lấy chồng chung
Câu 3: Năm thì mười họa nên chăng chớ
Câu 7: Thân này ví biết dường này nhỉ

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Câu 1: Chém cha cái kiếp lấy chồng chungCâu 2: Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùngCâu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớCâu 7: Thân này ví biết đường này nhỉCâu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong- BảnTựa đề:Câu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớCâu 5: Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏngCâu 7: Thân này ví biết dường này nhỉCâu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong- BảnTựa đề:Câu 2: Chém cha cái số lấy chồng chungCâu 3: Năm thì mười họa nên chăng chớCâu 7: Thân này ví biết dường này nhỉ

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:21 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:21 pm

Lỡm học trò

Hồ Xuân Hương

(Quốc văn tùng ký)

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Hxhe

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Quốc văn tùng ký)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:42 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:42 pm

Miếu Sầm thái thú

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Samnghidong

Ghé mắt trông lên[1] thấy bảng treo

Kìa đền thái thú[2] đứng cheo leo.

Ví đây đổi phận làm trai được,

Xem thêm :  Ya Kun Kaya Toast Outlets

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1922)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1922)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:50 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:50 pm

Mời ăn trầu

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Moiantrau

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi[1]

Này của Xuân Hương mới quệt rồi.[2]

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá bạc như vôi.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1921)

Khảo dị:
bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tặng khách
Câu 1: Quả cau nho nhỏ lá trầu hôi
Câu 3: Có phải duyên nhau thì đỏ thắm

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1921)bảnTựa đề: Tặng kháchCâu 1: Quả cau nho nhỏ lá trầu hôiCâu 3: Có phải duyên nhau thì đỏ thắm

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:53 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:53 pm

Ngại ngùng

Ngại ngùng chưng những lúc phân kỳ,

Vó ký dùng dằng bước chẳng đi.

Lưu giản[1] đôi câu sa giọt ngọc

Tương tư nửa gánh nặng vai chì.

Cầm thông[2] sầu gảy năm cung biệt,

Rượu cúc say nghiêng một chén ly.

Tưởng nước non này trăng gió ấy

Thấu tình chăng nhẽ khách tương tri.

Hồ Xuân Hương

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quế Sơn thi tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 2:57 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 2:57 pm

Nguyệt hỡi đê mê

Nguyệt hỡi đê mê mấy buổi nay,

Vắng tình đây những ngẩn ngơ thay.

Trà pha liên tử[1] mà không chuộng

Rượu chuốc bồ đào[2] cũng chẳng say.

Giấc bướm mơ màng hơi trống điểm,

Hồn mai[3] phảng phất tiếng sênh[4] bay.

Tình chung ai có hay chăng tá,

Con tạo ghen chi những quấy rầy.

Hồ Xuân Hương

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quế Sơn thi tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 3:00 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 3:00 pm

Nhĩ Hà tức cảnh

[1]

Thấp thoáng đầu ghềnh lún phún mưa,

Đố ai vẽ được cảnh tiêu sơ;

Xanh om cổ thụ tròn như tán,

Trắng xóa tràng giang phẳng ngỡ tờ.

Còi mục thét trăng miền khoáng dã

Lưới ngư chăng gió bãi bình sa.

Chuông ai đứt nối bên kia tá,

Lầm lỡ chung tình một túi thơ.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị: bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Tức cảnh
Câu 6: Chài ngư tung gió bãi bình sa

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)bản Xuân Hương thi vịnhTựa đề:Câu 6: Chài ngư tung gió bãi bình sa

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 3:13 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 3:13 pm

Núi Ba Đèo

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Deobad10

Một đèo một đèo lại một đèo[1]

Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo.

Cửa son tía ngắt lơ thơ móc[2]

Đường đá xanh rì lún phún rêu.

Phưởng phất chồi thông cơn gió tốc,

Mịt mờ ngọn cỏ lúc sương gieo.

Hiền nhân quân tử ai là chẳng,

Mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
Bản khắc 1922
Tựa đề: Đèo Ba Dội
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son đỏ hoét tùm bum nóc
Câu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió tốc
Câu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh đèo Ba Dội
Câu 2: Khen ai khéo đặt cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son đỏ hoét tùm um móc
Câu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
Câu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

– Bản Xuân hương thi sao
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Phưởng phất cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

– Bản Xuân hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Cách một đèo qua lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Tựa đề:Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leoCâu 3: Cửa son đỏ hoét tùm bum nócCâu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêuCâu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió tốcCâu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieoCâu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo- BảnTựa đề:Câu 2: Khen ai khéo đặt cảnh cheo leoCâu 3: Cửa son đỏ hoét tùm um mócCâu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêuCâu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió thốcCâu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieoCâu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo- BảnTựa đề:Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèoCâu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leoCâu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nócCâu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêuCâu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổiCâu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieoCâu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo- BảnTựa đề:Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèoCâu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leoCâu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nócCâu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêuCâu 5: Phưởng phất cành thông cơn gió thổiCâu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieoCâu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo- BảnTựa đề:Câu 1: Cách một đèo qua lại một đèoCâu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leoCâu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nócCâu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêuCâu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổiCâu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieoCâu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 3:18 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 3:18 pm

Núi Kẽm Trống

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:

Bản khắc 1922
Tựa đề: Kẽm Trống
Câu 3: Gió đập cành cây khua rắc đắc

– Bản Quốc văn tùng ký
Câu 3: Gió thổi cành cây khua lắc cắc
Câu 4: Sóng dồn mặt nước vỗ lung tung

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh cái Kẽm Trống
Câu 2: Có phải này là Kẽm Trống không
Câu 3: Trên núi gió khua cây lắc cắc
Câu 4: Dưới sông sóng vỗ nước long tong

Theo các văn bản tiếng Nôm bài này chỉ có 4 câu, tuy nhiên theo bản quốc ngữ sau này còn 4 câu nữa:

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Tựa đề:Câu 3: Gió đập cành cây khua rắc đắc- BảnCâu 3: Gió thổi cành cây khua lắc cắcCâu 4: Sóng dồn mặt nước vỗ lung tung- BảnTựa đề:Câu 2: Có phải này là Kẽm Trống khôngCâu 3: Trên núi gió khua cây lắc cắcCâu 4: Dưới sông sóng vỗ nước long tongTheo các văn bản tiếng Nôm bài này chỉ có 4 câu, tuy nhiên theo bản quốc ngữ sau này còn 4 câu nữa:

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 3:41 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 3:41 pm

Nước Đằng

[1]

Ðằng quốc[2] xưa nay vốn nhỏ nhen,

Lại còn Tề Sở ép hai bên.

Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,

Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1921)

Khảo dị:

bản khắc 1922
Tựa đề: Nước Đằng
Câu 2: Lại thêm Tề Sở ép hai bên

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1921)Tựa đề:Câu 2: Lại thêm Tề Sở ép hai bên

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 3:47 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 3:47 pm

Ốc nhồi

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Ocnhoi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi

Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.

Quân tử có thương thì bóc yếm,

Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1921)

Khảo dị:

bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Con ốc
Câu 1: Bác mẹ sinh ra đít vẫn dồi
Câu 2: Một mình lăn lóc đám rêu hôi

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Bản khắc 1921)bảnTựa đề:Câu 1: Bác mẹ sinh ra đít vẫn dồiCâu 2: Một mình lăn lóc đám rêu hôi

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 4:12 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 4:12 pm

Phiếm chu ngoạn nguyệt

(Giong thuyền chơi trăng)

Hà đông[1] một dải nước trong veo,

Lãng đãng thuyền tình chở nặng chèo.

Gợn sóng nhấp nhô tăm cá lội,

In dòng chấp chới mảnh trăng gieo.

Muốn trôi thơ lá[2] mà than thở

Phải mượn tin băng[3] để dập dìu.

Cây cỏ thêm buồn lòng nước cũ,

Ái ân lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Theo bản khắc 1914, tựa đề nguyên chữ Hán “Phiếm chu ngoạn nguyệt” (Giong thuyền chơi trăng), phần thơ là tiếng Nôm.

Khảo dị:
bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Phiếm chu
Câu 3: Dợn sóng nhấp nhô tăm cá lội
Câu 4: In dòng lấp lánh mảnh trăng gieo
Câu 7: Cây cỏ thêm buồn lòng nhạo thủy

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Theo bản khắc 1914, tựa đề nguyên chữ Hán “Phiếm chu ngoạn nguyệt” (Giong thuyền chơi trăng), phần thơ là tiếng Nôm.bảnTựa đề:Câu 3: Dợn sóng nhấp nhô tăm cá lộiCâu 4: In dòng lấp lánh mảnh trăng gieoCâu 7: Cây cỏ thêm buồn lòng nhạo thủy

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Tue May 15, 2012 4:41 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngTue May 15, 2012 4:41 pm

Quả mít

Thân em như quả mít trên cây,

Da nó xù xì múi nó dày.

Quân tử có yêu xin đóng cọc,[1]

Đừng mân mó nữa nhựa ra tay.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Theo bản khắc 1914, tựa đề nguyên chữ Hán “Phiếm chu ngoạn nguyệt” (Giong thuyền chơi trăng), phần thơ là tiếng Nôm.

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Câu 3: Quân tử có yêu thì đóng nõ
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Quốc văn tùng ký
Câu 3: Quân tử có thương thì đóng cọc
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh quả mít
Câu 1: Của tôi như quả mít trên cây
Câu 3: Quân tử có yêu thì đóng cọc
Câu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Ba la mật
Câu 1: Dái này hẳn ở chạc ba cây
Câu 3: Quân tử có say xin đóng cọc
Câu 4: Chớ đừng mân mó nhựa ra tay

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
1. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu để mít chín trên cây thì khi bị gió lay quả mít có thể bị tụt nõ rơi xuống đất. Vì thế khi quả mít đã già, người ta thường trảy xuống, đóng cọc tre vào chỗ cuống mít, sau đó đem phơi nắng cho chóng chín.
Về Thư mục

(Bản khắc 1914)Theo bản khắc 1914, tựa đề nguyên chữ Hán “Phiếm chu ngoạn nguyệt” (Giong thuyền chơi trăng), phần thơ là tiếng Nôm.- Bản khắc 1922Câu 3: Quân tử có yêu thì đóng nõCâu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay- BảnCâu 3: Quân tử có thương thì đóng cọcCâu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay- BảnTựa đề:Câu 1: Của tôi như quả mít trên câyCâu 3: Quân tử có yêu thì đóng cọcCâu 4: Xin đừng mân mó nhựa ra tay- BảnTựa đề:Câu 1: Dái này hẳn ở chạc ba câyCâu 3: Quân tử có say xin đóng cọcCâu 4: Chớ đừng mân mó nhựa ra tay1. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu để mít chín trên cây thì khi bị gió lay quả mít có thể bị tụt nõ rơi xuống đất. Vì thế khi quả mít đã già, người ta thường trảy xuống, đóng cọc tre vào chỗ cuống mít, sau đó đem phơi nắng cho chóng chín.

Xem thêm :  Mua Caves Ninh Binh, Hang Múa

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 7:46 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 7:46 am

Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể

[1]

Quấy quả chi nhau những những điều

Của ai xem đã đã nên chiều

Trời đem tài sắc cho trông thấy

Người có phong tình mới dám yêu.

Buổi lạ có đâu sàm sỡ mãi,

Lòng riêng nghe những ngậm ngùi nhiều.

Lời này xin nhớ cho ta mấy

Lẩn thẩn đừng màng dạ thấp cao.

Hồ Xuân Hương

(Thi ca Nam âm)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Thi ca Nam âm)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 7:50 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 7:50 am

Quan Hậu sợ vợ

[1]

Tình cảnh ấy nước non này

Dẫu không Bồng Đảo cũng Tiên đây.

Hành Sơn[2] mực điểm đôi hàng nhạn,

Thứu Lĩnh[3] đen trùm một thứ mây.

Lấp ló đầu non vầng nguyệt chếch,

Phất phơ sườn núi lá thu lay.

Hỡi người quân tử đi đâu đó,

Đến cảnh sao mà đứng lượm tay.[4]

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1922)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1922)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 7:55 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 7:55 am

Quán Sứ tự

Quán Sứ[1] chùa xưa cảnh vắng teo

Thương ôi sư đã hóa ra mèo.[2]

Sáng banh vắng kẻ khua dùi mõ,

Trưa trật không người quét kẽ rêu.

Chí chát chày kình[3] im lại đấm

Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo.

Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc,

Gió vật cho nên phải lộn lèo.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chùa Quán Sứ
Câu 1: Quán Sứ sao mà cảnh vắng teo
Câu 2: Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo
Câu 3: Chày kình tiểu để suông không đấm
Câu 4: Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo
Câu 5: Sáng banh không kẻ khua tang mít
Câu 6: Trưa trật nào ai móc kẽ rêu
Câu 7: Cha kiếp đường tu sao lắt léo
Câu 8: Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo

– Bản Xuân hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh Quán Sứ tự
Câu 1: Quán Sứ chùa nay cảnh vắng teo
Câu 2: Thương ôi sư đã tếch nơi neo
Câu 3: Sớm banh vắng kẻ khua dùi mõ
Câu 4: Trưa trật không người móc kẽ rêu
Câu 5: Chí chát chày kình đâm lại đóng

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- Bản khắc 1922Tựa đề:Câu 1: Quán Sứ sao mà cảnh vắng teoCâu 2: Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neoCâu 3: Chày kình tiểu để suông không đấmCâu 4: Tràng hạt vãi lần đếm lại đeoCâu 5: Sáng banh không kẻ khua tang mítCâu 6: Trưa trật nào ai móc kẽ rêuCâu 7: Cha kiếp đường tu sao lắt léoCâu 8: Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo- BảnTựa đề:Câu 1: Quán Sứ chùa nay cảnh vắng teoCâu 2: Thương ôi sư đã tếch nơi neoCâu 3: Sớm banh vắng kẻ khua dùi mõCâu 4: Trưa trật không người móc kẽ rêuCâu 5: Chí chát chày kình đâm lại đóng

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 8:25 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 8:25 am

Sài Sơn thiên thị

(Chợ trời núi Thầy)

Hóa công xây đắp biết bao đời,

Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời.

Buổi sớm gió tuôn trưa nắng dãi,

Ban chiều mây họp tối trăng soi.

Bày hàng hoa quả quanh năm đủ,

Dãi thẻ[1] giang sơn bốn mặt ngồi.

Bán lợi mua danh nào những kẻ,

Thử lên mặc cả một hai lời.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chợ Trời
Câu 1: Khen thay con tạo khéo trêu ngươi
Câu 2: Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời
Câu 3: Buổi sớm gió đưa trưa nắng đứng
Câu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơi
Câu 5: Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn
Câu 6: Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi
Câu 8: Không lên mặc cả một hai lời

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Chợ Trời chùa Thầy
Câu 1: Hóa công xây đắp đã bao đời
Câu 3: Buổi sớm sương tan trưa gió quét
Câu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơi
Câu 6: Quảy gánh giang sơn tám mặt ngồi
Câu 8: Lại đây mặc cả một đôi lời

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh cái chợ Trời
Câu 1: Trải bao vật đổi lại sao dời
Câu 2: Vẫn cứ trơ trơ cái chợ Trời
Câu 3: Buổi sớm mưa tan trưa gió quét
Câu 5: Bày hàng hoa cỏ tư mùa đủ
Câu 6: Mở phố giang sơn tám mặt ngồi
Câu 7: Những kẻ mua danh cùng bán lợi
Câu 8: Không lên mặc cả một đôi lời

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- Bản khắc 1922Tựa đề:Câu 1: Khen thay con tạo khéo trêu ngươiCâu 2: Bày đặt ra nên cảnh chợ TrờiCâu 3: Buổi sớm gió đưa trưa nắng đứngCâu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơiCâu 5: Bày hàng hoa quả tư mùa sẵnCâu 6: Mở phố giang sơn bốn mặt ngồiCâu 8: Không lên mặc cả một hai lời- BảnTựa đề:Câu 1: Hóa công xây đắp đã bao đờiCâu 3: Buổi sớm sương tan trưa gió quétCâu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơiCâu 6: Quảy gánh giang sơn tám mặt ngồiCâu 8: Lại đây mặc cả một đôi lời- BảnTựa đề:Câu 1: Trải bao vật đổi lại sao dờiCâu 2: Vẫn cứ trơ trơ cái chợ TrờiCâu 3: Buổi sớm mưa tan trưa gió quétCâu 5: Bày hàng hoa cỏ tư mùa đủCâu 6: Mở phố giang sơn tám mặt ngồiCâu 7: Những kẻ mua danh cùng bán lợiCâu 8: Không lên mặc cả một đôi lời

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 8:47 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 8:47 am

Sư hoạnh dâm

Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,

Làm chi một chút tẻo tèo teo.

Thuyền từ[1] cũng muốn về Tây Trúc,[2]

Trái gió cho nên phải lộn lèo.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tiễn sư
Câu 2: Vị gì một chút tẻo tèo teo
Câu 3: Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Vô đề 6
Câu 2: Vì chưng chút sự tẻo tèo teo
Câu 3: Buồm về Tây Vực đà nghiêng lá

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- BảnTựa đề:Câu 2: Vị gì một chút tẻo tèo teoCâu 3: Thuyền từ cũng rắp về Tây Trúc- BảnTựa đề:Câu 2: Vì chưng chút sự tẻo tèo teoCâu 3: Buồm về Tây Vực đà nghiêng lá

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 8:50 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 8:50 am

Tặng tình nhân

Rắp hỏi chơi đây những thẹn thùng,

Chữ tình ai nỡ dứt cho xong.

Những người trong cuộc nhiều người lạ,

Là của trên đời vốn của chung.

Duyên phận ngán thay thân yểu điệu,

Tài hoa gầy cả mặt anh hùng.

Này thơ ai tặng ai ai đó

Gặp gỡ rồi ra họa có không.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
bản Thi ca Nam âm
Tựa đề: Quá Nghệ An hoài giai nhân
Câu 4: Mà của trên đời vốn của chung
Câu 5: Duyên phận ngán xem thân thiếu nữ
Câu 7: Thôi thôi còn biết làm chi tá
Câu 8: Thục nữ rồi ra họa có không

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Bản khắc 1914)bảnTựa đề:Câu 4: Mà của trên đời vốn của chungCâu 5: Duyên phận ngán xem thân thiếu nữCâu 7: Thôi thôi còn biết làm chi táCâu 8: Thục nữ rồi ra họa có không

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 9:14 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 9:14 am

Tát nước

Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,[1]

Rủ chị em ra tát nước khe.

Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,[2]

Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.[3]

Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,

Nhấp nhổm bên bờ đít vắt ve.

Mải miết làm ăn quên cả mệt,

Dạng hang[4] một lúc đã đầy phè.[5]

Hồ Xuân Hương

(Thái Bạch, Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Khai Trí)

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Caigie10

Về Thư mục

(Thái Bạch, Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Khai Trí)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 9:21 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 9:21 am

Thân phận người đàn bà

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Hxhe

Hỡi chị em ơi có biết không?

Một bên con khóc một bên chồng.

Bố cu lổm ngồm bò trên bụng,

Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.

Tất cả những là thu với vén

Vội vàng nào những bống cùng bông.

Chồng con cái nợ là như thế,

Hỡi chị em ơi có biết không ?

Hồ Xuân Hương

Về Thư mục

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 9:28 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 9:28 am

Thị Đểu thi

[1]

Kén chọn làm chi thế ối anh

Lấy ai khuynh quốc lại khuynh thành.

Vô duyên nên nỗi người chê Đểu,

Có đẹp chăng thời gái ở tranh.

Ghét mặt cục vàng ra cục đất

Tắt đèn nhà ngói bẵng[2] nhà gianh.

Thay lời mượn bút đem thư gửi,

Nghĩ lại sao cho để được đành.

Hồ Xuân Hương

(Thi ca Nam âm)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Thi ca Nam âm)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 9:38 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 9:38 am

Thơ tự tình

Tiếng gà xao xác gáy trên vòm,[1]

Oán hận trông ra khắp mọi chòm.

Mõ[2] thảm không khua mà cũng cốc,

Chuông[3] sầu chẳng đánh cớ sao om.

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ

Sau hận vì duyên để mõm mòm.

Tài tử văn nhân ai đó tá

Thân này đâu đã chịu già tom.[4]

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1921)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tự than mình
Câu 1: Tiếng gà văng vẳng gáy trên hom
Câu 2: Oán hận trông ra khắp một chòm
Câu 6: Sau giận vì duyên để mõm mòm
Câu 8: Thân này đâu dễ chịu già tom

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Tự thuật
Câu 1: Tiếng điêu văng vẳng gáy trên vòm
Câu 4: Trống sầu chẳng đánh cũng nên tòm
Câu 5: Trước kia vẫn tưởng rằng tình thực
Câu 6: Sau ngẫm thì ra mắc tiếng bom
Câu 7: Quân tử ví dầu không ngó đến
Câu 8: Thân này chắc hẳn đến già nhom

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1921)- BảnTựa đề:Câu 1: Tiếng gà văng vẳng gáy trên homCâu 2: Oán hận trông ra khắp một chòmCâu 6: Sau giận vì duyên để mõm mòmCâu 8: Thân này đâu dễ chịu già tom- BảnTựa đề:Câu 1: Tiếng điêu văng vẳng gáy trên vòmCâu 4: Trống sầu chẳng đánh cũng nên tòmCâu 5: Trước kia vẫn tưởng rằng tình thựcCâu 6: Sau ngẫm thì ra mắc tiếng bomCâu 7: Quân tử ví dầu không ngó đếnCâu 8: Thân này chắc hẳn đến già nhom

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 9:44 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 9:44 am

Thương

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Thuonga

Há dám thương đâu kẻ có chồng,

Thương vì một nỗi hãy còn không.

Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ,

Thương cái bèo non giạt bể Ðông.

Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,

Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông.

Ấy thương quân tử thương là thế,

Há dám thương đâu kẻ có chồng.

Hồ Xuân Hương

Về Thư mục

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:00 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:00 am

Xem thêm :  Full Moon Party: JC Tour Khaolak Thailand Khaolak Tours, Package Tour, hotel online booking

Thương ôi phận gái

Thương ôi phận gái cũng là chồng,

Ghét bỏ nhau chi hỡi Nguyệt ông.

Rồng tắm ao tù từng phận tủi,

Mưa gieo xuống giếng uổng lòng mong.

Xót thân hoa nở song lầm[1] cát,

Thẹn mặt trần ai đứng giữa vòng.

Âu hẳn tiền nhân[2] sao đấy tá

Thôi đành một kiếp thế cho xong.

Hồ Xuân Hương

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quế Sơn thi tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:03 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:03 am

Thương thay phận gái

Thương thay phận gái cũng là người

Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời.

Ông Nguyệt[1] nỡ nào trêu quải mãi,

Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi.

Hoa còn phong nhụy ong ve vãy

Gió đã phai hương bướm tả tơi.

Quá ngán thợ trời[2] ghê gớm bấy,

Xuân xanh được mấy chút thương ôi.

Hồ Xuân Hương

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quế Sơn thi tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:09 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:09 am

Tiễn người làm thơ

Dắt díu đưa nhau đến cửa chiền,[1]

Cũng đòi học nói nói không nên.

Ai về nhắn nhủ phường lòi tói,[2]

Muốn sống đem vôi quét trả đền.[3]

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1922)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tiễn khách
Câu 1: Dắt díu đi đâu đến cảnh chiền
Câu 3: Ai về nhắn bảo phường lòi tói
Câu 4: Muốn sống đem vôi quét cửa đền

VXTĐ: Có một số bản ghi tựa đề bài này là: Bọn đồ dốt

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1922)- BảnTựa đề:Câu 1: Dắt díu đi đâu đến cảnh chiềnCâu 3: Ai về nhắn bảo phường lòi tóiCâu 4: Muốn sống đem vôi quét cửa đềnCó một số bản ghi tựa đề bài này là:

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:29 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:29 am

Tình có theo ai

Tình có theo ai nhớ lấy lời,

Những lời vàng đá phải lời chơi

Đường tuy nửa bước xa ngàn dặm,

Duyên chửa trăm năm cũng một đời.

Tần Tấn[1] đã đành duyên gặp gỡ,

Ngô Lào[2] chi quản chuyện xa xôi.

Trăng thề muôn kiếp trơ trơ đó,

Tình có theo ai nhớ lấy lời.

Hồ Xuân Hương

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quế Sơn thi tập)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:40 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:40 am

Trách Chiêu Hổ 2

Hồ Xuân Hương

Chiêu Hổ họa lại:

Về Thư mục

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:50 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:50 am

Trào tăng

Nào nón tu lờ nào mũ thâm,

Đi đâu chẳng đội để ong châm.

Đầu sư há phải gì bà cốt

Bá ngọ con ong bé cái nhầm.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa: Ong đốt sư
Câu 1: Nào mũ ni nào áo thâm
Câu 3: Đầu sư há phải chi bà cốt

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa: Vịnh ong đốt đầu sư

– Bản Tạp thảo tập
Tựa: Vịnh phong giảo tăng nhân thủ (Vịnh ong đốt đầu sư)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- Bản khắc 1922Tựa:Câu 1: Nào mũ ni nào áo thâmCâu 3: Đầu sư há phải chi bà cốt- BảnTựa: V- BảnTựa:(Vịnh ong đốt đầu sư)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:53 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:53 am

Trúc Bạch hồ

Một chiếc thuyền nan một mái chèo

Đáy hồ đứng lặng nước trong veo.

Quanh co thành cỏ[1] đường lai láng,

Chen chóc nhà thôn vẻ gấm thêu.

Ngũ Xá[2] cầu dài đường khách thẳng,

Châu Long[3] thềm rộng mái chùa cao

Đồn rằng Trúc Bạch vui hơn trước,

Nay mới hay rằng lắm thú yêu.

Hồ Xuân Hương

(Xuân Hương thi vịnh)

Khảo dị:
bản Âm ca tập
– Tựa đề: Vịnh Trúc Bạch hồ
– Câu 3: Quanh co chòm cỏ đường lai láng
– Câu 7: Đồn rằng Trúc Bạch vui từ trước

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Xuân Hương thi vịnh)bản- Tựa đề:- Câu 3: Quanh co chòm cỏ đường lai láng- Câu 7: Đồn rằng Trúc Bạch vui từ trước

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 10:57 am

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 10:57 am

Tức sự

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng

Nín đi kẻo thẹn mấy non sông.

Ai về nhắn nhủ đàn em nhé,

Xấu máu thời khem miếng đỉnh chung.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chớ lấy chồng quan
Câu 4: Xấu máu đừng tham miếng đỉnh chung

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Khuyên chị em
Câu 3: Ai về nhắn nhủ đàn em bé

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Hxh10

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- Bản khắc 1922Tựa đề:Câu 4: Xấu máu đừng tham miếng đỉnh chung- BảnTựa đề:Câu 3: Ai về nhắn nhủ đàn em bé

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 1:54 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 1:54 pm

Vịnh bách chu – tức sương nữ

[1]

Chiếc bách[2] buồn về phận nổi nênh

Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.

Lưng khoang tình nghĩa mong đầy đặn,

Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.

Chèo lái mặc ai lăm đỗ bến,

Buồm lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.

Ấy ai thăm ván[3] cam lòng vậy

Ngán nỗi ôm đàn[4] những tấp tênh.

Hồ Xuân Hương

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vô đề 1
Câu 2: Trong dòng chao chát nước lênh đênh
Câu 3: Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng
Câu 5: Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến
Câu 6: Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh

– Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh sương phụ
Câu 3: Lưng khoang tình nghĩa dầu dan díu
Câu 4: Nửa mạn phong ba vỗ bập bềnh
Câu 5: Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến
Câu 6: Kéo buồm thây kẻ rắp xuôi ghềnh

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Bản khắc 1914)- BảnTựa đề:Câu 2: Trong dòng chao chát nước lênh đênhCâu 3: Lưng khoang tình nghĩa dường lai lángCâu 5: Cầm lái mặc ai lăm đỗ bếnCâu 6: Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh- BảnTựa đề:Câu 3: Lưng khoang tình nghĩa dầu dan díuCâu 4: Nửa mạn phong ba vỗ bập bềnhCâu 5: Cầm lái mặc ai lăm đỗ bếnCâu 6: Kéo buồm thây kẻ rắp xuôi ghềnh

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 2:15 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 2:15 pm

Vịnh cái quạt

Mười bảy hay là mười tám đây,[1]

Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.

Mỏng dày chừng ấy chành ba góc,

Rộng hẹp ngần nao cắm một cay.[2]

Càng nực bao nhiêu thời càng mát

Yêu đêm chẳng chán lại yêu ngày.

Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,[3]

Chúa dấu vua yêu một cái này.

Hồ Xuân Hương

(Quốc văn tùng ký)

Khảo dị:
bản Lĩnh Nam quần hiền văn thi diễn âm tập chép câu 5 rất đúng niêm luật
Câu 5: Có nóng bao nhiêu càng có mát

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Vinhcayquat

Về Thư mục

(Quốc văn tùng ký)bảntập chép câu 5 rất đúng niêm luậtCâu 5: Có nóng bao nhiêu càng có mát

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 2:17 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 2:17 pm

Vịnh dạy con trẻ

Buổi học xong rồi cảnh vắng teo,

Đứng lên nằm xuống lại nằm mèo.

Miệng thèm sờ rượu be hôi rích,

Giọng khát tìm chè lọ mốc meo.

Trầu một vài tuần nhai bỏm bẻm,

Thuốc năm ba điếu hút phì phèo.

Ai về nhắn nhủ cô bay biết,

Cũng chẳng phong lưu cũng chẳng nghèo.

Hồ Xuân Hương

Về Thư mục

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 2:23 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 2:23 pm

Vịnh đời người

Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày,

Dẫu có ngàn vàng khó đổi thay.

Trong núi ngàn năm cây vẫn có

Dưới trần trăm tuổi dễ không ai.

Nghĩ đường danh lợi lòng thêm chán,

Thấy kẻ gian ngoan bụng lại đầy.

Đắng xót ghê thay mùi tục lụy,

Bực mình theo Cuội tới cung mây.

Hồ Xuân Hương

(Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
Về Thư mục

(Quốc văn tùng ký)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 2:26 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 2:26 pm

Vịnh Hằng Nga

Hỡi chị Hằng Nga náu Quảng Hàn,

Bốn mùa trăng gió mấy giang san.

Áo tiên tuy nhuộm màu Vương Mẫu,[1]

Hương tục còn nồng lửa Hậu Lang.[2]

Mắt phượng nhớ say mùi ngọc thố,

Cung Nghê[3] sao thẹn khúc cầm loan.

Nẻo[4] không duyên nợ người cùng thế,

Xin chớ dầm mình nước hợp hoan.

Hồ Xuân Hương

(Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Về Thư mục

(Quốc văn tùng ký)

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 2:50 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 2:50 pm

Vịnh hoa cúc

Chấp cả hàn phong xiết cả sương,

Trước rào xum họp tấm bao vàng.

Yêu vì vãn tuyết hương càng lạ,

Lẫn với phàm hoa sắc cũng thường.

Đào lệnh nòi xưa nghe chửa hết,

Tây Thi giống trước hãy còn ương.

Yêu hoa nên hoạ người say tỉnh,

Rượu chén hoàng hoa ngẫu hứng thương.

Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Taythi

Về Thư mục

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 4:00 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 4:00 pm

Vịnh nằm ngủ

Bản (Quốc văn tùng ký)

Hồ Xuân Hương  - Page 2 Thieunungungay

Bản phổ biến:

Thiếu nữ ngủ ngày

Hồ Xuân Hương

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)

Khảo dị:

– Bản Quế Sơn thi tập
Tựa đề: Vô đề 5
Câu 1: Đương cơn giờ ngọ gió nam phong
Câu 2: Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Câu 3: Lược bạc còn cài trên mái tóc
Câu 4: Yếm hồng để trễ dưới lưng ong
Câu 5: Ðôi bầu bạch thạch sương còn đượm
Câu 6: Một dọc Đào nguyên suối chửa thông
Câu 7: Quân tử dùng dằng đi chẳng được
Câu 8: Vậy nên một bút dán bình phong

Về Thư mục

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)- BảnTựa đề:Câu 1: Đương cơn giờ ngọ gió nam phongCâu 2: Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồngCâu 3: Lược bạc còn cài trên mái tócCâu 4: Yếm hồng để trễ dưới lưng ongCâu 5: Ðôi bầu bạch thạch sương còn đượmCâu 6: Một dọc Đào nguyên suối chửa thôngCâu 7: Quân tử dùng dằng đi chẳng đượcCâu 8: Vậy nên một bút dán bình phong

Vân Nhi

Vân Nhi

Tổng số bài gửi

:

5653

Points

:

5974

Thanks

:

35

Join date

:

04/11/2011

Đến từ

:

phan thiết

Đại Ca565359743504/11/2011phan thiết

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    Wed May 16, 2012 4:06 pm

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân HươngWed May 16, 2012 4:06 pm

Vịnh nhàn cư

Mặc ai xe ngựa mặc ai hèo,

Ngồi tựa hiên mai vắt tréo kheo.

Bầu rót rượu tiên mời bạn cũ,

Tay nâng thuốc thánh chữa dân nghèo.

Thơ ngâm Lương phụ người ngoại nội,

Đàn gảy Cao Sơn khách ngọn đèo.

Mấy thuở thái bình nay lại gặp,

Vỗ tay đua nhịp tính tình kêu.

Hồ Xuân Hương

Về Thư mục

Sponsored content

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương    

Tiêu đề: Re: Hồ Xuân Hương

 

Hồ Xuân Hương

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button