Wiki

Giáo án văn 8 cô bé bán diêm

Ngày đăng: 26/03/2018, 11:06

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
– Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục.
– Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
Bố cục của văn bản, tác phẩm của việc xây dựng bố cục.
2. Kỹ năng:
– Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.
– Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản.
III- CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:- Đọc, soạn giáo án
– Sgk, Sgv và một số tài liệu tham khảo.
2. Học sinh: Đọc bài.
IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC:
Nêu vấn đề, kĩ thuật động não.
V – HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP
1.Ổn định tổ chức(1 phút):
2.Kiểm tra bài cũ(5 phút):
? Thế nào là trường từ vựng? Cho ví dụ.
3. Bài mới: (32 phút)
*Giới thiệu bài(1 phút):
Ở bài trước các em đã tìm hiểu về tính thống nhất về chủ đề của văn bản. Các em đã thấy được vai trò quan trọng của tính thống nhất về chủ đề trong một văn bản.
Giờ học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về một yếu tố quan trọng nữa trong một văn bản. Đó là bố cục của văn bản. Bài Tiết 21: Văn bản: bán diêm (An-§ec-Xen) I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT – Biết đọc – hiểu đoạn trích tác phẩm truyện – Sự thể tinh thần nhân đạo, tài nghệ thuật xuất sắc nhà văn An-đécxen qua tác phẩm tiêu biểu II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức – Những hiểu biết bước đầu “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen – Nghệ thuật kể chuyện, tổ chức yếu tố thực mộng tưởng tác phẩm – Lòng thương cảm tác giả em bất hạnh Kỹ năng: – Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt tác phẩm – Phân tích số hình ảnh tương phản (đối lập, đặt gần nhau, làm bật lẫn nhau) – Phát biểu cảm nghĩ on truyn III- Chuẩn bị: 1.Giáo viên: -Nghiên cứu SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn -Tập truyện An- Đéc -Xen chân dung ông H S: Đọc thêm số truyện An- Đéc- Xen, đọc toàn truyện bán diêm; soạn IV- PHNG PHP, K THUT DY HC: Nêu , phân tích, bình giảng, k thut ng não V- Hoạt động lên lớp ổn định tổ chức:(1 phút) Kiểm tra cũ:(5 phút) GV treo bảng phụ ghi câu hỏi: Lão Hạc chết vì: a- Quá thơng b- Quá đau khổ bế tắc c- Quá tự trọng d- Qua đau khổ đánh lừa chó mà lão yêu quý – Em chọn nguyên nhân nào? Và giải thích lựa chọn em? Bài mới:(32 phút) *Giới thiệu bài:(2 phút) Hoạt động GV HS Kiến thức I.Đọc- thích-bố cục:(20 phút) – Yêu cầu đọc chậm, rõ, cảm thông, cố 1.Đọc gắng phân biệt cảnh thực ảo ảnh sau lần quẹt diêm – GV đọc mẫu đoạn 1, gọi HS đọc tiếp 2.Tác giả-tác phẩm nối đến hết VB – Đọc SGK, lớp theo dâi – Gäi häc sinh ®äc chó thÝch SGK – Hai HS trình bày ý kiến – Trình bày hiểu biết em tác giả tác phẩm bán diêm? – Lắng nghe GV giới thiệu – Giới thiệu thêm tác giả đất nớc Đan mạch 3.Bố cục: a Tóm tắt VB – Em học cách tóm tắt VB tự sự, kể – Theo dõi SGK tóm tắt VB bán diêm? – Đại diện tổ trình bày – Văn bố cục phần? ý phần? ? bán diêm hoàn cảnh nh nào? – Trong đêm giao thừa làm đâu? – Hình ảnh bán diêm đợc tác giả khắc họa biện pháp nghệ thuật gì? Hãy phân tích? – Em tìm hình ảnh tơng phản khác bài? – Em nhận xét em nghĩ bán diêm? b Bố cục3 phần: P1- Từ đầu đến Cứng đờ ra: Hoàn cảnh bán diêm P2- Tiếp theo chầu thợng đế: Những lần quẹt diêm P3 Phần lại: Cái chết bán diêm II.Đọc-Hiểu văn bản:(10 phút) 1.Hoàn cảnh bán diêm: -Cô mồ côi mẹ, nghèo khổ, phải bán diêm để kiếm sống, em với cha,một ngời cha khó tính – Đêm giao thừa Đầu trần, chân đất dò dẫm đêm tối trời đông giá rét – Em bán diêm nhng chẳng hỏi mua -Em bán diêm, đầu trần, chân đất, không bán đợc diêm >< Mọi ngời nghỉ ngơi, trời giá rét, không dám nhà, sợ bị đánh => Tơng phản, đối lập -> nhằm làm bật tình cảnh hÕt søc téi nghiƯp cđa em bÐ – Em bÐ bụng đói >< phố sực nức mùi ngỗng quay; em sống xó tối tăm >< nhà xinh xắn dây tờng xuân bao quanh => bật nỗi khổ tinh thần em => Hoàn cảnh thật đáng thơng Đây hình ảnh thực xẩy đất nớc Đan Mạch thời An §Ðc * Lun tËp: – Em h·y kĨ tãm tắt truyên bán diêm? – Phân tích biện pháp nghệ thuật dùng đoạn tác giả? Xen Nhng tình nhà văn sáng tạo nên để khắc họa câu chuyện Cha cần biết câu chuyện diễn biến sao, cảnh gợi nhiều điều thơng tâm, đồng cảm lòng ngời đọc Củng cố:(5 phút) ?Em cảm nhận hoàn cảnh bán diêm? Dặn dò:(2 phút) -Tìm đọc tập truyện An-Đéc-Xen -Đọc hết văn bản.soạn hoàn chỉnh Ngày soạn:19/9/2012 Ngày giảng:22/9/2012 Bài Tiết 22: Văn bản: bán diêm ( An- Đéc Xen) I MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT – Biết đọc – hiểu đoạn trích tác phẩm truyện – Sự thể tinh thần nhân đạo, tài nghệ thuật xuất sắc nhà văn An-đécxen qua tác phẩm tiêu biểu II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Kiến thức – Những hiểu biết bước đầu “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen – Nghệ thuật kể chuyện, tổ chức yếu tố thực mộng tưởng tác phẩm – Lòng thương cảm tác giả em bất hạnh Kỹ năng: – Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt tác phẩm – Phân tích số hình ảnh tương phản (đối lập, đặt gần nhau, làm bật lẫn nhau) – Phát biểu cảm nghĩ đoạn truyện III- Chuẩn bị: 1.Giáo viên:- Nghiên cứu kĩ SGK,SGV, tài liệu tham khảo, soạn – Bảng phụ, Kĩ thuật Sơ đồ t 2.HS:Đọc lại VB, soạn câu hỏi SGK IV- PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC: Nªu vấn , phân tích, bình giảng, kĩ thuật động não VHoạt động lên lớp 1.ổn định tổ chức.(1phút) 2.Kiểm tra cũ.(5 phút) HS 1: Kể tóm tắt VB bán diêm? HS 2: Nêu số hiểu biết em nhà văn An Đéc Xen? 3.Bài mới:(34 phút) *Giới thiệu bài: trớc em tìm hiểu đợc tình cảnh bán diêm Trong học hôm giúp em tìm hiểu làm việc xảy với đêm giao thừa *Nội dung mới: Hoạt động GV HS Kiến thức II.Đọc-Hiểu văn bản:(25phút) – Gọi hs đọc đoạn 2.Cô bán diêm đêm giao – Đọc theo phân công, lớp theo dõi thừa:(15phút) – Câu chuyện đợc tiếp tục nhờ chi tiết – Đó lần em quẹt diêm lặp lặp lại? – Vì em phải quẹt diêm? – Để đợc sởi ấm phần Để đợc đắm chìm thể giới ảo ảnh em tởng tợng ra, để câu chuyện đan xen thực ảo-> hệt nh – Lần lợt lần quẹt diêm, tác giả truyện cổ tích em mơ thấy cảnh gì? – Lần 1: Hiện lò sởi tỏa ấm dịu dàng – Lần 2: Bữa ăn sang trọng, thức ăn ngon lành tỏa hơng thơm ngào ngạt – Lần 3: Cây thông nô en – Lần 4: Hình ảnh ngời bà lại xt hiƯn – Theo em c¸c méng tëng cđa em đợc – Lần 5: Em theo bà tác giả xếp nh thể hợp lí không? => Các mộng tởng em đợc tác giả Trong cấc mộng tởng điều gắn xếp nh hợp lí: Em với thực tế, điều mộng tởng bị rét mơ thấy lò sởi, túy? Phân tích? bị đói mơ thấy bữa ăn, đêm ( mộng tởng kì diệu ảo giao thừa mơ thông nô en, ảnh lò sởi, bữa ăn thịnh soạn, ý thức đợc em sống thông nô en gắn với thực tế, ảo đêm giao thừa tất nhiên em nhớ ảnh ngời bà hai bà cháu cầm tay đến ngày hạnh phúc bà bay lên ảo tởng Tất em sống hình ảnh bà ảo ảnh khao khát mơ em xuất ớc em bơ vơ, em thiếu mái ấm gia đình, thiếu tình thơng ngời với ngời – Gọi HS đọc đoạn – Cái chết bán diêm đợc tác giả miêu tả nh nào? Cái chết thơng tâm:(10 phút) -Miêu tả nh ý nghĩa gì? – Nhắc lại tình tiết tác giả miêu tả VB => Đây chết bi thảm, cảnh tợng thơng tâm nhng đợc tác – Tình cảm nhà văn với bán giả dùng hình thức nghệ thuật làm diêm nh nào? giảm nhẹ đi: Trời đẹp – Tại nói bán diêm – Nhà văn gửi gắm tình thơng yêu ca lòng nhân với ngời nói sâu sắc em chung, với em bế nói riêng? bất hạnh – Hình ảnh, chi tiết truyện – Chính niềm thơng yêu khiến làm em cảm động nhất? Vì sao? nhà văn miêu tả chết em bán diêm thật kì diệu Ngòi bút nhân * Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK lãng mạn nhà văn làm cho câu chuyện cảm động đau thơng nhẹ nhàng giàu chất thơ III.Tổng kÕt(5 phót) Néi dung: NghƯ tht: *Ghi nhí:(SGK) IV Luyện tập(5 phút) Bài1: Em lập sơ đồ khái quát hoàn cảnh số phận bán diêm Bài 2: Phát biểu cảm nghĩ em sau đọc truyện bán diêm Củng cè :(4 phót) – Em cã suy nghÜ g× vỊ tuổi thơ ngày sau học xong văn này? Dặn dò:(1 phút) -Nắm nội dung học -Đọc lại văn -Viết đoạn văn ngắn nêu lên cảm nghĩ em bán diêm – Chuẩn bị bài: Trợ từ ,thán từ … P 1- Từ đầu đến Cứng đờ ra: Hoàn cảnh cô bé bán diêm P 2- Tiếp theo chầu thợng đế: Những lần quẹt diêm P3 Phần lại: Cái chết cô bé bán diêm II.Đọc-Hiểu văn bản:(10 phút) 1.Hoàn cảnh cô bé bán diêm: … Tóm tắt VB – Em học cách tóm tắt VB tự sự, kể – Theo dõi SGK tóm tắt VB cô bé bán diêm? – Đại diện tổ trình bày – Văn có bố cục phần? ý phần? ? Cô bé bán diêm có hoàn cảnh nh nào? – Trong đêm… giao thừa cô bé làm đâu? – Hình ảnh cô bé bán diêm đợc tác giả khắc họa biện pháp nghệ thuật gì? Hãy phân tích? – Em tìm hình ảnh tơng phản khác bài? – Em có nhận xét em nghĩ cô bé bán diêm? b

Xem thêm :  TOP 15+ Shop bán đồ ăn vặt Trung Quốc

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo án văn 8 cô bé bán diêm, Giáo án văn 8 cô bé bán diêm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button