Wiki

Danh sách chương trình phim truyện trên VTV

Dưới đây là danh sách các bộ phim truyện được phát sóng trên hệ thống các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam (gồm phim Việt Nam, nước ngoài…) với các bộ phim được chia theo từng kênh, theo thứ tự năm phát sóng.

Phim truyện Việt Nam

 • (2004)
 • (2004)
 • (2005)
 • (2005)
 • (2005)
 • (2005)
 • (2005)
 • (2005)
 • (2006)
 • (2006)

Phim truyện Việt Nam giờ vàng (Từ tháng 9/2007)

 • (2007)
 • (2007)
 • (2007)
 • (2007)
 • (2007 – 2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008)
 • (2008 – 2009)
 • (2009)
 • (2009)
 • (2009)
 • (2009 – 2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2011)
 • (2011)
 • (2012)
 • (2012)
 • (2013 – 2014)
 • (2014)
 • (2014)
 • (2014 – 2015)
 • (2015)
 • (2016)
 • (2016)
 • (2016 – 2017)
 • (2016 – 2017)
 • (2017)
 • (2017)
 • (2017)
 • (2017 – 2018)
 • (2017 – 2018)
 • (2018)
 • (2018)
 • (2018)
 • (6 tập đầu, chuyển sang VTV3) (2018)
 • (2018)
 • (2018)
 • (4 tập đầu, chuyển sang VTV9) (2018)[1]
 • (2019)
 • (2019)
 • (2019 – 2020)
 • (9 tập đầu, chuyển sang phát sóng trên kênh VTV3) (2020)
 • (2020)
 • (2020)
 • (2020)
 • (2020 – 2021)
 • (2021)

Phim cuối tuần (Thứ 7/Chủ nhật)

Bản mẫu:Dablink

Tết Nguyên Đán

 • (2015)
 • (phim Việt Nam, 2016)
 • (2017)
 • (2018)
 • (2019)
 • (2020)[2]

Phim truyện nước ngoài

 • (phim

  Tiệp Khắc

  )

 • (phim

  Úc

  )

 • (phim

  Trung Quốc

  , 1990)

 • (phim

  Mexico

  , 1991 – 1993)

 • (phim

  Mexico

  )

 • (phim

  Nhật Bản

  , 1994)

 • (phim

  Nhật Bản

  )

 • (phim

  Nhật Bản

  )

 • (phim

  Trung Quốc

  , 1996, 2000)

 • (phim

  Brasil

  , 1995 – 1996)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 1997)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 1998)

 • (phim

  Venezuela

  , 1999 – 2000)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2001)

 • (phim

  Mỹ

  , 2002)

 • (phim

  Thái Lan

  , 2002)

 • (phim

  Ấn Độ

  , 2002)

 • (2002)
 • (phim

  Brasil

  )

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2002)

 • (phim

  Ý

  , 2002)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2002)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2003)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2003)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Pháp

  , 2004)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Thái Lan

  , 2004)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Hồng Kông

  , 2006)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2006)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2006 – 2007)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2007)

 • (phim

  Úc

  , 2007)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2008)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2009)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2011 – đầu 2012)

 • (series

  Mỹ

  , 2013)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2013)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2013)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2014)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2014)

 • (mùa 1 – 4) (series

  Mỹ

  , 2014)

 • (phim

  Hồng Kông

  , 2014)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2014)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2014)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Mexico

  , 2016)

 • (phiên bản làm lại) (2017)
 • (phim

  Trung Quốc

  , 2017)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2018)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2018)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2018)[3]

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2018 – đầu 2019)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim Hàn Quốc, 2020 – 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Nhật Bản, 2021)
 • phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Trung Quốc, 2021)
Xem thêm :  Thơ Về Nắng Hay ❤️️Những Bài Thơ Nắng Mùa Hè, Mùa Đông

Phim hoạt hình (Những bông hoa nhỏ, Chương trình thiếu nhi)

Phim truyện tối (từ 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2009 – đầu 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2010)

Phim truyện nước ngoài

 • (series

  Mỹ

  , 11/2014 & 2016) (11/2014: ngưng phát sóng sau 5 tập đầu)

 • (series

  Mỹ

  , 2016 – 2017)

 • (phim

  Tây Ban Nha

  , 2017 – 15/4/2018) (phát sóng 200 tập đầu, sau đó chuyển sang phát sóng trên VTV3)

Giờ ra chơi – VTV2

Trước 2000

2000 – 2005

2006 – 2010

2011 – 2015

2015 – 2020

Phim truyện Việt Nam (6h thứ 2 – thứ 6, cuối 2017 – đầu 2018)

 • (2017 – 2018)

Giờ vàng Phim Việt buổi tối (21h30 Thứ 2 – Thứ 6) (thứ 2 – thứ 4 và thứ 5 – thứ 6 phát 2 phim khác nhau) (từ 2008)

 • (2008)
 • (2008)
 • (2009)
 • (bản Việt) (2009)
 • (2009 – 2010)
 • (2009 – đầu 2010)
 • (2009)
 • (2/2010)
 • (2010)
 • 2
 • (2010 – 2011)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010 – 2011)
 • (2011)
 • (2011)
 • (2011)
 • (2011)
 • (2011)
 • (2011 – 2012)
 • (2011 – 2012)
 • (2012)
 • (2012)
 • (2012)
 • (2012)
 • (2012 – 2013)
 • (2013)
 • (2013)
 • (2013)
 • (2013)
 • (2013)
 • (2013 – 2014)
 • (2014)
 • (2014 – 2015)
 • (Phần 1) – (2014 – 2015)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2015 – 2016)
 • (2016)
 • (2016)
 • (2016)
 • (2016 – 2017)
 • (2016 – 2017)
 • (2017)
 • (2017)
 • (2017)
 • (2017 – 2018)
 • (2017 – 2018)
 • (2018)
 • (2018) (chiếu từ tập 7)
 • (2018 – 2019)
 • (2018 – 2019)
 • (2019)
 • (2019)
 • (2019)
 • (2019 – 2020)
 • (2019 – 2020)
 • (2020)
 • (2020)
 • (2020)
 • (2020) (chiếu từ tập 10)
 • (2020)
 • (2020 – 2021)
 • (2020 – 2021)
 • (2021)
 • (2021)
 • Điều em chưa biết (dự kiến lên sóng 8/2021, sau khi phim )
 • Bí mật sau khung cửa (dự kiến lên sóng 9/2021)

Điện ảnh chiều thứ bảy

(2000 – 2009)

Bản mẫu:Xem

Văn nghệ Chủ Nhật

(1994 – 2009)

Bản mẫu:Xem

Rubic 8 (2009 – 2018) (14h30 thứ 7 – Chủ Nhật (2009 – 2014) và 14h20 thứ 7 – Chủ Nhật (2015 – đầu 2018: (4/3/2018))

 • (2009)
 • (2009)
 • (2009)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2010)
 • (2012)
 • (2013)
 • (2013)
 • (2014)
 • (2014)
 • (2014 – 2015)
 • (2014 và tháng 2 năm 2015)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2016)
 • (2016)
 • (2016)
 • (2016 – 2017)
 • (2017)[4]
 • (2017)
 • (2017 – 2018)

Phim truyện Việt Nam 14h00 Thứ 7 – Chủ Nhật (chiếu phim miền Nam) (phát lại 5h10 Thứ 2-3) (từ 10/3/2018, sau khi phim Thương nhớ ở ai, phim cuối cùng của Rubic 8 kết thúc)

Bản mẫu:Dablink

 • (2018)
 • (2018)
 • (2019)
 • (2019)
 • (2019 – 2020)
 • (2020)
 • (2020)
 • (2020 – 2021)
 • (2021)

Phim truyện nước ngoài

Châu Á (không tính

Xem thêm :  How to get to Siem Reap and Angkor Wat

Nga

)

 • (phim

  Hàn Quốc

  )

 • (phim

  Trung Quốc

  )

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2001)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2001)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2001)

 • (phim

  Singapore

  , 2001 – 2002)

 • (phim

  Singapore

  , 2003)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2004)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2004)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2004 – 2005)

 • (phim

  Singapore

  , 2005)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Hồng Kông

  )

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2005)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2007)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2007)

 • (phim

  Hồng Kông

  , 2008)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2008)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2009)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2009)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2009)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2009)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2010)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2011)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2011)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2012)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2012 – đầu 2013)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2013)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2014)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2014 – 2015)[5]

 • (phim

  Thái Lan

  , 2015)

 • (phim

  Thái Lan

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2015)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2016)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2017)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2017)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2017)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2018)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2018)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2017 – đầu 2018)

 • (phim Hàn Quốc, 2019)
 • (phim Hàn Quốc, 2019)
 • (phim

  Hàn Quốc

  , một lần vào tháng 5/2019 trong khung 17h20 hằng ngày và một lần vào tháng 11 – tháng 12/2019 trong khung 22h30 thứ 2 – thứ 5)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (2 phần, phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019 – đầu 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019 – đầu 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , một lần vào tháng 9 – tháng 10 năm 2019 trong khung 17h20 hằng ngày và một lần vào cuối 2019 – đầu 2020 trong khung 22h30 thứ 2 – thứ 5)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , một lần trong khung 17h20 hằng ngày vào tháng 12/2019 – tháng 1/2020 và một lần trong khung 22h30 thứ 2 – thứ 6 vào tháng 7 – tháng 8/2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2019)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  Đài Loan

  , (2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2020)

 • (phim

  Trung Quốc

  , 2020)

 • (phim Philippines, 2020)
 • (phim Hàn Quốc, 2020 – 2021)
 • (phim Trung Quốc, 2020)
 • (phim Hàn Quốc, 2020)
 • (phim Trung Quốc, 2020 – 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)
 • (phim Trung Quốc, 2021)
 • (phim Thái Lan, 2021)
 • (phim Trung Quốc, 2021)
 • (phim Hàn Quốc, 2021)

Nước khác

 • (series

  Mỹ

  , 1996 – 1997)

 • (phim

  Úc

  ), 2000

 • (mùa 1 – 4) (series

  Mỹ

  , 2002 – 2005)

 • (series

  Mỹ

  , 2003)

 • (mùa 7 và 8) (series

  Mỹ

  , 2004)

 • (mùa 1 và 2 (series

  Mỹ

  , 2004 – 2005)

 • (mùa 1) (series

  Mỹ

  , 2007)

 • – Desperate Housewives (series

  Mỹ

  , 2007)

 • (series

  Mỹ

  , 2007, 2010)

 • (series

  Mỹ

  , 2007)

 • (series

  Mỹ

  , 2004 & 2007)

 • (phim

  Mỹ

  , 2002 & 2008)

 • (phim

  Thổ Nhĩ Kỳ

  , 2017)

 • (phim

  Tây Ban Nha

  , 2018 – nay) (phát sóng từ tập 201)

 • (phim

  Canada

  , 2018)

 • (phim

  Mỹ

  , 2019)

 • (phim

  Nga

  , 2019)

 • (phim

  Nga

  , 2019)

 • (phim

  Thổ Nhĩ Kỳ

  , 2020)

 • (phim Thổ Nhĩ Kỳ, 12/2020 – 2021)

Bản mẫu:Dablink

Phim hoạt hình (Chương trình thiếu nhi)

 • (series

  Mỹ

  )

 • (series

  Nhật Bản,

  2002)

 • (series

  Nhật Bản

  , 2004)

Phim truyện Việt Nam

Trà chanh (19h00 thứ 7 – Chủ Nhật, 2012 – 2014)

 • (2012)
 • (2013)

Khác (không phải phát lại)

 • (2014)
 • (2017)
 • (2017)

Phim truyện nước ngoài (không phải phát lại)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2009)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2009)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2010)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2010)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2010)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2010)

 • (phim

  Ý

  , 2010)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2010)

 • (phim

  Mỹ

  , 2010)

 • (phim

  Canada

  , 2010)

 • (phim

  Nhật Bản

  , 2010)

 • (phim

  Hồng Kông

  , 2010)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2011)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2011)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2011)

 • (phim

  Ý

  , 2011 – 2012)

 • (phim

  Tây Ban Nha

  , 2011)

 • (phim

  Mỹ

  , 2011)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2011)

 • (phim

  Hàn Quốc

  , 2012)

 • (mùa 1 – 9) (series

  Mỹ

  , 2014 – 2016)

 • (phim

  Thái Lan

  , 2016)

 • (phim

  Colombia

  , 2016)

Phim nước ngoài

 • Biệt đội thám tử Pluto (2016-2017)
 • Sáu điều bí mật (

  Bí mật sân trường

  ) (2016-2017-2018)

 • Hội sói (2017)
 • Bữa trưa nhỏ (2019 – 2020)

Phim truyện Việt Nam

 • (2019)

Phim truyện nước ngoài

 • (phim

  Colombia

  , 2016)

Phim truyện Việt Nam

 • (2007)
 • (2010)
 • (2015)
 • (2015)
 • (2019 – 2020) (chiếu lại từ đầu sau khi bị cắt trên VTV1)[6]

Phim truyện nước ngoài

 • (phim

  Đài Loan

  , 2017 – 2018)

 • (phim

  Đài Loan

  , 2018 – 2020)

 • (phim

  Ấn Độ

  , 2020 – nay)

[7]

VTV Huế

Phim truyện Việt Nam

Phim truyện nước ngoài

[7]

VTV Đà Nẵng

Phim truyện Việt Nam

Phim truyện nước ngoài

[7]

VTV Phú Yên

[7]

VTV Cần Thơ 1

Phim truyện Việt Nam

Tham khảo

Bản mẫu:Tham khảo
Bản mẫu:VTV

Xem thêm

 • Danh sách các chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam
 • Danh sách chương trình phim truyện trên HTV

 • Error on call to

  Template:cite web

  : Parameters url and title must be specified.

 • Còn được phát lại trong thời gian từ khi tạm ngừng phát sóng đến trước khi lên sóng, nhưng được biên tập lại thành 25 phút/tập.

 • Sau

  VFC

  thực hiện thành phiên bản Việt hóa .

 • Còn được phát lại đầu năm 2019 trong khung giờ phim truyện mới trên kênh VTV1 với thời lượng 30 phút/tập.

 • Về sau

  VFC

  thực hiện thành phiên bản Việt hóa .

 • Error on call to

  Template:cite web

  : Parameters url and title must be specified.

 • 7,0 7,1 7,2 7,3

  Kênh đã ngừng phát sóng từ 1/1/2016.

 • Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Traveller

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button