Wiki

Chương trình địa phương phần tiếng việt

Ngày đăng: 28/12/2018, 18:58

Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)Người đăng: Bảo Chi Ngày: 06092017Việc sử dụng các từ địa phương có tác dụng tô đậm sắc thái địa phương. Tech12h xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.Soạn văn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng Việt)1. Hãy tìm trong phương ngữ em đang sử dụng hoặc trong một phương ngữ mà em biết những từ ngữ:a. Chỉ các sự vật, hiện tượng,… không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân.Trả lời:Bồn bồn, kèo nèo : hai thứ cây thân mềm, sống ở nước có thể làm dưa, ăn sống, luộc hoặc xào nấu được dùng phổ biến ở vùng Tây Nam Bộ.Cà chớn: chỉ người hay trêu đùa, đùa dai.Nhút : Món ăn làm bằng xơ mít, là món ăn phổ biến ở miền TrungSú, vẹt: là loài cây nhỏ, cao đến 10 m. Cây mọc ven biển hoặc trong rừng ngập mặn, thường sinh sống cùng với các cây thuộc họ Đước.b. Đồng nghĩa nhưng khác về âm với từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc trong ngôn ngữ toàn dân.Trả lời:phương ngữ Bắc – phương ngữ Trung – phương ngữ NamMẹMạMáBốBọBa, tíaSao thế? Răng rứa? Vậy sao?Bao giờ điKhi mô đichừng nào đic. Đồng âm nhưng khác về nghĩa với những từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc trong ngôn ngữ toàn dân.Trả lời:phương ngữ Bắc – phương ngữ Trung – phương ngữ NamHòm (vật đựng đồ dùng) Hòm (quan tài) Hòm (quan tài)2. Cho biết vì sao những từ ngữ địa phương như ở bài tập l.a không có từ ngữ tương đương trong phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân. Sự xuất hiện những từ ngữ đó thể hiện tính đa dạng về điều kiện tự nhiên và đời sống xã hội trên các vùng miền của đất nước ta như thế nào?Có những từ địa phương vì có những sự vật hiện tượng xuất hiện ở địa phương này nhưng không xuất hiện ở địa phương khác.Sự xuất hiện từ ngữ địa phương cho thấy Việt Nam, là một đất nước có sự đa dạng về điều kiện tự nhiên và đời sống xã hội giữa các vùng, miền về tự nhiên tâm lý, phong tục tập quán. Tuy nhiên, số lượng những từ ngữ khác biệt ấy không nhiều3. Quan sát hai bảng mẫu ở bài tập 1 và cho biết những từ ngữ nào (ở trường hợp b) và cách hiểu nào (ở trường hợp c) được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân.Quan sát hai bảng mẫu ở bài tập 1 ta thấy những từ ngữ thuộc về phương ngữ Bắc Bộ và hiểu theo nghĩa của phương ngữ Bắc Bộ, trong đó có ngôn ngữ của Hà Nội thường chuẩn hơn và được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân. Trên thế giới phần lớn các ngôn ngữ đều lấy phương ngữ ở thủ đô làm chuẩn cho ngôn ngữ toàn dân.4. Đọc đoạn trích sau (trong bài thơ “Mẹ Suốt” của Tố Hữu) và chỉ ra những từ ngữ địa phương có trong đoạn trích. Những từ ngữ đó thuộc phương ngữ nào? Việc sử dụng những từ ngữ địa phương trong đoạn thơ có tác dụng gì?Gan chi gan rứa mẹ nờ?Mẹ rằng cứu nước, mình chờ mình chờ chi ai?Chẳng bằng con gái con traiSáu mươi còn một chút tài, chút tài đò đưa.Tàu bay hắn bắn sớm trưaThì tui cứ việc nắng mưa tui đưa đò.Ghé tai mẹ, tôi mới hỏi tò mòCớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?Mẹ cười: nói cứng ông phải xiêuRa khơi ông còn dám, tui chẳng liều, chẳng liều bằng ôngNghe ra ông cũng vui lòngTui đi ông còn chạy ra sông ông dặn dò:“Coi chừng sóng lớn, gió toMàn xanh đây mụ, đắp cho kín mìnhTrả lời:Những từ ngữ địa phương: rứa, nờ, tui, cớ, răng, mụ, nói cứng, kín mình.Nguồn gốc: những từ ngữ đó thuộc phương ngữ Trung Bộ.Tác dụng: Từ ngữ địa phương được phát huy tác dụng tích cực trong văn học nhằm khắc họa rõ nét những đặc trưng có tính chất địa phương của nhân vật. Do đó làm cho hình ảnh mẹ Suốt càng chân thực, sinh động. Chương trình địa phương phần tiếng Việt) Người đăng: Bảo Chi – Ngày: 06/09/2017 Việc sử dụng từ địa phương có tác dụng tơ đậm sắc thái địa phương Tech12h xin tóm tắt kiến thức trọng tâm hướng dẫn soạn văn chi tiết câu hỏi Mời bạn tham khảo Hãy tìm phương ngữ em sử dụng phương ngữ mà em biết từ ngữ: a Chỉ vật, tượng, khơng có tên gọi phương ngữ khác ngơn ngữ tồn dân Trả lời:  Bồn bồn, kèo nèo : hai thứ thân mềm, sống nước làm dưa, ăn sống, luộc xào nấu dùng phổ biến vùng Tây Nam Bộ  Cà chớn: người hay trêu đùa, đùa dai  Nhút : Món ăn làm xơ mít, ăn phổ biến miền Trung  Sú, vẹt: loài nhỏ, cao đến 10 m Cây mọc ven biển rừng ngập mặn, thường sinh sống với thuộc họ Đước b Đồng nghĩa khác âm với từ ngữ phương ngữ khác ngôn ngữ toàn dân Trả lời: phương ngữ Bắc – phương ngữ Trung – phương ngữ Nam  Mẹ/Mạ/Má  Bố/Bọ/Ba, tía  Sao thế?/ Răng rứa?/ Vậy sao?  Bao đi/Khi mô đi/chừng c Đồng âm khác nghĩa với từ ngữ phương ngữ khác ngơn ngữ tồn dân Trả lời:  phương ngữ Bắc – phương ngữ Trung – phương ngữ Nam  Hòm (vật đựng đồ dùng)/ Hòm (quan tài)/ Hòm (quan tài) Cho biết từ ngữ địa phương tập l.a khơng có từ ngữ tương đương phương ngữ khác ngơn ngữ tồn dân Sự xuất từ ngữ thể tính đa dạng điều kiện tự nhiên đời sống xã hội vùng miền đất nước ta nào?  Có từ địa phương có vật tượng xuất địa phương không xuất địa phương khác  Sự xuất từ ngữ địa phương cho thấy Việt Nam, đất nước có đa dạng điều kiện tự nhiên đời sống xã hội vùng, miền tự nhiên tâm lý, phong tục tập quán Tuy nhiên, số lượng từ ngữ khác biệt không nhiều Quan sát hai bảng mẫu tập cho biết từ ngữ (ở trường hợp b) cách hiểu (ở trường hợp c) coi thuộc ngơn ngữ tồn dân Quan sát hai bảng mẫu tập ta thấy từ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ hiểu theo nghĩa phương ngữ Bắc Bộ, có ngơn ngữ Hà Nội thường chuẩn coi thuộc ngơn ngữ tồn dân Trên giới phần lớn ngôn ngữ lấy phương ngữ thủ làm chuẩn cho ngơn ngữ tồn dân Đọc đoạn trích sau (trong thơ “Mẹ Suốt” Tố Hữu) từ ngữ địa phương có đoạn trích Những từ ngữ thuộc phương ngữ nào? Việc sử dụng từ ngữ địa phương đoạn thơ có tác dụng gì? Gan chi gan mẹ nờ? Mẹ cứu nước, chờ chờ chi ai? Chẳng gái trai Sáu mươi chút tài, chút tài đò đưa Tàu bay bắn sớm trưa Thì tui việc nắng mưa tui đưa đò Ghé tai mẹ, tơi hỏi tò mò Cớ ơng ưng cho mẹ chèo? Mẹ cười: nói cứng ơng phải xiêu Ra khơi ơng dám, tui chẳng liều, chẳng liều ơng! Nghe ơng vui lòng Tui ơng chạy sơng ơng dặn dò: “Coi chừng sóng lớn, gió to Màn xanh mụ, đắp cho kín Trả Những từ ngữ địa phương: rứa, nờ, tui, cớ, răng, mụ, nói cứng, kín lời:  Nguồn gốc: từ ngữ thuộc phương ngữ Trung Bộ  Tác dụng: Từ ngữ địa phương phát huy tác dụng tích cực văn học nhằm khắc họa rõ nét đặc trưng có tính chất địa phương nhân vật Do làm cho hình ảnh mẹ Suốt chân thực, sinh động … phương ngữ khác ngơn ngữ tồn dân Sự xuất từ ngữ thể tính đa dạng điều kiện tự nhiên đời sống xã hội vùng miền đất nước ta nào?  Có từ địa phương có vật tượng xuất địa phương không xuất địa phương. .. với từ ngữ phương ngữ khác ngơn ngữ tồn dân Trả lời:  phương ngữ Bắc – phương ngữ Trung – phương ngữ Nam  Hòm (vật đựng đồ dùng)/ Hòm (quan tài)/ Hòm (quan tài) Cho biết từ ngữ địa phương tập… Đọc đoạn trích sau (trong thơ “Mẹ Suốt” Tố Hữu) từ ngữ địa phương có đoạn trích Những từ ngữ thuộc phương ngữ nào? Việc sử dụng từ ngữ địa phương đoạn thơ có tác dụng gì? Gan chi gan mẹ nờ? Mẹ

Xem thêm :  Cảm nhận bài thơ Tại Hoàng Hạc Lâu tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

– Xem thêm –

Xem thêm: Chương trình địa phương phần tiếng việt, Chương trình địa phương phần tiếng việt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button