Wiki

Bài giảng Ôn tập truyện kí Việt Nam – Ngữ văn 8

Ngày đăng: 02/05/2021, 13:22

BÀI 10: ÔN TẬP TRUYỆN. KÝ VIỆT NAM.. NGỮ VĂN 8: TIẾT 38 – BÀI 10.. Tác phẩm bàng bạc chất thơ viết năm 1941 ?. Nhà văn nào được Nguyễn Tuân nhận xét là:. xui người nông dân nổi loạn ?…. ÔN TẬP. Tôi đi học Ngô Tất Tố… Người Tácợc ả có tác phẩlà nhà văn của i tên nữ vàvnhi đồng?. đư gi mệnh danh m trùng tên vớ phụ nhân ật?.. TRUYỆN KÍ VIỆT NAM. Nhân vật nào chọn cái chết như một sự tự giải thoát mình?….. c. Hạ. o. Lã. “Trong lòng mẹ” Hồng. Nguyên Nam Cao.Bức tranh này minh họa cho đoạn trích nào?.. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã.1. Thống kê học ở lớp 8:. Tªn ThÓ Ph­¬ng thø c Né i dung §Æc s ¾c. v¨n b¶n lo ¹i biÓu ®¹t c hñ yÕu ng hÖ. thuËt. t¸c g i¶.Thảo luận. nhóm….. Hết1 ờ. 3. 2gi.. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam đã.1. Thống kê học ở lớp 8:. Tªn Ph­¬ng. ThÓ Né i dung c hñ §Æc s ¾c. v¨n b¶n thø c. lo ¹i yÕu ng hÖ thuËt. t¸c g i¶ biÓu ®¹t. Ktq. ếu. ả Những kỉ niệm – Diễn tả bằng. th o. ả Tự sự. lu n. ậ Truyệ xen miêu trong sáng của dòng cảm nghĩ. Tôi đi học tuổi học trò với những rung. n ngắn tả và. biểu trong buổi tựu động thiết tha,. (1941) trường đầu tiên ngòi bút giàu. cả m. chất thơ.. ThanhTịnh. (1911-1988).. Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam.. Thống kê những văn bản truyện kí Việt Nam.1. Thống kê. Tªn ThÓ Ph­¬ng Né i dung c hñ §Æc s ¾c. v¨n b¶n lo ¹i thø c yÕu ng hÖ thuËt. biÓu ®¹t. t¸c g i¶. Ktq. ếu. ả – Nỗi cay đắng, – Nghệ thuật. th o. ả Trong. lu n. ậ Hồi ký T ự sự tủi cực khi mồ xây dựng tình. lòng mẹ. (Trích) (xen trữ tình) côi cha và phải huống truyện. (Những. sống xa mẹ rất đặc sắc,. ngày thơ. của chú bé điển hình.. ấu – 1940). Hồng. – Nghệ thuật. Nguyên. – Thể hiện tình miêu tả tâm lí. Hồng. yêu thương và nhân vật rất. (1918-1982). những khát ấn tượng và. khao cháy bỏng giàu sức gợi. BÀI 10: ÔN TẬP TRUYỆN KÝ VIỆT NAM NGỮ VĂN 8: TIẾT 38 – BÀI 10 Tác phẩm bàng bạc chất thơ viết năm 1941 ? Nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét là: xui người nông dân loạn ? Tơi học ƠN TẬP Ngơ Tất Tố NgườiTác đượcgiảmệnh có tác danh phẩm nhà trùng văn têncủa vớiphụ tênnữ nhân vật? nhi đồng? Nhân vật chọn chết tự giải thoát mình? “TrongNgun lịng mẹ” Hồng Bức tranh minh họa cho đoạn trích nào? Lã o H ạc TRUYỆN KÍ VIỆT NAM Nam Cao Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê Thảo luận nhóm Hết1 23giờ Thống kê văn truyện kí Việt Nam hc lp 8: Tên văn tác giả Thể loại Phơng thức biểu đạt Nội dung chủ yếu Đặc s¾c nghƯ tht Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê Kế thả t ol uận Thống kê văn truyện kí Việt Nam hc lp 8: Tên văn tác giả Thể loại Tụi i hc Truyn ngn (1941) ThanhTnh (1911-1988) Phơng thức biểu đạt T s xen miờu t v biu cảm Néi dung chñ yÕu Những kỉ niệm sáng tuổi học trò buổi tựu trường Đặc sắc nghệ thuật – Din t bng dũng cm nghĩ với rung động thiết tha, ngòi bút giàu chất thơ Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê Kế thả t ol uận Thống kờ nhng bn truyn kớ Vit Nam Tên văn tác giả Thể loại Phơng thức biểu đạt Trong Hồi ký Tự lịng mẹ (Trích) (xen trữ tình) (Những ngày thơ ấu – 1940) Nguyên Hồng (1918-1982) Néi dung chủ yếu Đặc sắc nghệ thuật – Ni cay đắng, tủi cực mồ côi cha phải sống xa mẹ bé Hồng – Thể tình yêu thương khát khao cháy bỏng nhà văn người mẹ bất hạnh – Nghệ thuật xây dựng tình truyện đặc sắc, điển hình – Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật ấn tượng giàu sức gợi cảm – Lời văn chân thực Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam 1.Thống kê Kế thả t ol uận Thống kê nhng bn truyn kớ Vit Nam Tên văn tác giả Thể loại Tc nc v b( Tt Tiu đèn – 1939) thuyết Ngơ Tất Tố (Trích) (1893 – 1954) Phơng thức biểu đạt T s Nội dung chủ yÕu – Vạch trần mặt tàn bất nhân chế độ thực dân nửa phong kiến, tố cáo sách thuế khố vơ nhân đạo – Ca ngợi phẩm chất cao quý sức mạnh quật khởi, tiềm mạnh mẽ chị Dậu, người ph n Vit Nam trc CM Đặc sắc nghệ thuật – Ngòi bút thực khoẻ khoắn, giàu tinh thần lạc quan – Xây dựng tình truyện bất ngờ có cao trào giải pháp hợp lý – Xây dựng, miêu tả nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ hành động tương phản với nhân vật khác Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam 1.Thống kê Kế thả t o lu ận Thống kê văn truyện kí Việt Nam học lp 8: Tên Thể văn loại tác giả Phơng thức biểu đạt T s Lóo Hc Truyn (Lóo Hạc – ngắn (xen trữ tình) 1943) (Trích) Nam Cao (1915 1951) Nội dung chủ yếu Đặc sắc nghệ thuật – Số phận đau thương phẩm chất cao quý người nông dân khổ XHVN trước CM T8 – Thái độ trân trọng tác giả họ – Tài khắc hoạ nhân vật cụ thể, sống động, đặc biệt miêu tả phân tích diễn biến tâm lý nhân vật – Cách kể chuyện mẻ, linh hoạt, kể miêu tả người chân thực đậm đà chất nông thôn: triết lý giản dị, tự nhiên Tiết 38: ôn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh giống khác văn truyện kí a, Giống So sánh a, Giống * Về thể loại: Văn tự sự, truyện kí đại * Thời gian đời Trước cách mạng, giai đoạn 1930 – 1945 Tìm điểm giống nhau: Về thể loại? • Thời gian đời? • Đề tài, chủ đề? • Giá trị tư tưởng ? * Đề tài, chủ đề Đều viết người đời sống xã hội đương thời ; sâu miêu tả số phận người cực khổ, bị vùi dập * Giá trị tư tưởng – Đều có lối viết chân thực, gần gũi đời sống, sinh động (bút pháp thực) – Chan chứa tinh thần nhân đạo: yêu thương trân trọng tình cảm, phẩm chất đẹp đẽ, cao quý người, tố cáo tàn ác, xấu xa (giá trị nhân đạo) Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh giống khác văn truyện kí b Khác So sánh a, Giống b, Khỏc Tên tác phẩm tác giả Phơng thức biểuđạt Đề tài,chủ đề cụ thể Nội dung chủ yếu Đặc s¾c nghƯ tht Trong lịng mẹ (Ngun Hồng) Tức nước vỡ bờ Lão Hạc (Ngô Tất Tố) (Nam Cao) b Khác Tên tác phẩm tác giả Thể loại Phương thức biểu đạt Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) Hồi ký ( tự – trữ tình) Đề tài, chủ đề cụ thể Tình cảnh khốn khổ đứa trẻ mồ cơi Nội dung chủ yếu Nỗi đau xót tủi cực bé mồ cơi tình u thương mẹ bé Đặc sắc nghệ thuật Lời văn chân thực,tình truyện đặc sắc, miêu tả tâm lý nhân vật ấn tượng Tức nước vỡ bờ (Ngô Tất Tố) Tiểu thuyết (tự sự) Lão Hạc (Nam Cao) Truyện ngắn (tự xen trữ tình) Người nơng dân Ông lão nông dân đau khổ bị dồn nén, áp khổ tự tử để giải thoát vùng lên Phê phán chế độ tàn ác, Số phận bi thảm bất nhân ca ngợi vẻ người nông dân đẹp tâm hồn, sức sống khổ phẩm tiềm tàng người chất cao đẹp phụ nữ nông thôn Khắc hoạ nhân vật miêu tả thực cách sinh động, chân thực Nhân vật có chiều sâu tâm lí, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực vừa đậm chất trữ tình triết lý Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh Luyện tập Luyện tập Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ em số tác phẩm truyện kí học Gợi ý: – Em yêu thích tác phẩm nhất? – Vì em tâm đắc với tác phẩm đó? Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh Luyện tập Luyện tập Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ em số tác phẩm truyện kí học Gợi ý: – Em yêu thích tác phẩm nhất? – Vì em tâm đắc với nội dung đó? Cỏc tỏc phẩm “Tụi học” , đoạn trớch “Trong lũng mẹ” cú tỏc động gỡ đến tõm hồn người đọc? Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh Luyện tập Luyện tập “ Sức mạnh kì lạ chị Dậu đâu mà có? Đó sức mạnh lịng căm hờn sục sơi, uất ức cao độ bị dồn đẩy đến đường, khơng thể chịu đựng Nhưng cịn sức mạnh tình thương u chồng vơ bờ bến Thương chồng, lo cho chồng, chị cố van xin, hạ mà khơng Để bảo vệ chồng phút giây khẩn cấp, chị vùng lên chống trả liệt chị chiến thắng vẻ vang Diễn biến thái độ dẫn đến hành động chị Dậu bất ngờ có bất ngờ hồn tồn hợp tình hợp lí, hợp quy luật Từ hình ảnh chị Dậu chương truyện này, khẳng định tính đắn quy luật xã hội: Có áp có đấu tranh, có tức nước có vỡ bờ Câu nói mộc mạc đầy phẫn uất chị Dậu sau hai chiến lời tuyên ngôn hùng hồn cho quy luật ấy: – Thà ngồi tù Để cho chúng làm tình làm tội thế, không chịu được…!” ( Theo sách Kiến thức Văn tiếng Việt _ Tg: Nguyễn Xuân Lạc ) Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh Luyện tập cảm v Xem uộc c nhận c sống nông i ngườ a dân x Luyện tập LÃO HẠC Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh Luyện tập Luyện LO HC LÃo Hạc nông dân nghèo cực, không đ ợc học hành, chẳng có chữ nghĩa, nhiều lí luận tình phụ tử Nhng chết dội lÃo chứng cảm động tình cha nguyên sơ mộc mạc nhng thăm thẳm, thiêng liêng ! Cái chết LÃo Hạc, từ chất nó, cha bi quan Bởi, nói lên niềm tin sâu sắc trờng tồn vào chất ngời, qua dòng suy ngẫm, triết lí ông giáo cuối truyện: – Không! Cuộc đời cha hẳn đà đáng buồn! ( Theo sách Kiến thức Văn tiếng Việt _ Tg: Nguyễn Xuân Lạc ) Truyn ngn Lóo Hc on trớch “Tức nước vỡ bờ” cho hiểu biết sâu sắc số phận tính cách người nông dân thời ? Củng cố Trị chơi chữ T Ă T Đ E N T R Ư Ơ N G T T Ư U T R Ư Ơ N T A Y S A I U Y Ê N N G Ă Ô N G G I A O N K H A N G B I C H T R P H A K I Ư V Ư N G N Câu 4: Cai lệ, người nhà lý trưởng gọi quyền Câu Câu Câu 3:Câu Những 6: 2: Nhân Đây 8: Câu Hồng kỷ làvật tập 7: niệm Câu trải Đây Câu hợp mơn qua đại 5:1: làcủa “Tôi tinh Tiểu diện cảnh man thần cho thuyết ngộ học” tầng từ đáng đầy…………………đáng nhân có sáng thuộc lớp kính ítvật tác trí thể “tơi” phục năm thức loại sống 1939 nghèo nét này? chị lại chung vào Dậu thương? thời xãý hội nghĩa giancũ phong kiến thực dân G … hợp lý – Xây dựng, miêu tả nhân vật chủ yếu qua ngôn ngữ hành động tương phản với nhân vật khác Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam 1.Thống kê Kế thả t o lu ận Thống kê văn truyện kí Việt Nam ó… đà chất nông thôn: triết lý giản dị, tự nhiên Tiết 38: ơn tập truyện kí việt nam Thống kê So sánh giống khác văn truyện kí a, Giống So sánh a, Giống * Về thể loại: Văn tự sự, truyện kí đại *… thuật Tit 38: ụn truyn kí việt nam Thống kê Kế thả t ol uận Thống kê văn truyện kí Việt Nam ó hc lp 8: Tên văn tác giả Thể loại Tụi i hc Truyn ngn (1941) ThanhTnh (191 1-1 988 ) Phơng thức biểu đạt

Xem thêm :  Thơ Về Áo Dài Hay Nhất ❤️️ Áo Dài Trắng, Xanh, Đỏ Tím

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài giảng Ôn tập truyện kí Việt Nam – Ngữ văn 8, Bài giảng Ôn tập truyện kí Việt Nam – Ngữ văn 8

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button